שיחה:מסכת סופרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 04:34, 24 November 2022 by מי אדיר (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

חלוקת ההלכות היא ע"פ מהדורת היגר (ניו יורק תרצ"ז) כיון שהחלוקה שם היא לפי הענין, ודלא כחלוקה בש"ס וילנא שאין בה כל הגיון.

גם הנוסח ברובו ע"פ המהדורא הנ"ל, בכמה מקומות תיקנתי מסברא או שהתאמתי את הכתיב לצורה הנהוגה בימינו, (וכן הוא בדר"כ בדפוס וילנא). בן אבנר (שיחה) 00:52, 24 בנובמבר 2022 (IST)

האם צויינה גם החלוקה לפי ש"ס וילנא? לכאורה ספרים מאוחרים כתבו לפי ש"ס וילנא, וראוי לשמר גם את הסדר הזה. מערכת, דעתך. מי אדיר (שיחה) 04:34, 24 בנובמבר 2022 (IST)