Difference between revisions of "שיחה:מסכת סופרים"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
גם הנוסח ברובו ע"פ המהדורא הנ"ל, בכמה מקומות תיקנתי מסברא או שהתאמתי את הכתיב לצורה הנהוגה בימינו, (וכן הוא בדר"כ בדפוס וילנא). [[משתמש:בן אבנר|בן אבנר]] ([[שיחת משתמש:בן אבנר|שיחה]]) 00:52, 24 בנובמבר 2022 (IST)
 
גם הנוסח ברובו ע"פ המהדורא הנ"ל, בכמה מקומות תיקנתי מסברא או שהתאמתי את הכתיב לצורה הנהוגה בימינו, (וכן הוא בדר"כ בדפוס וילנא). [[משתמש:בן אבנר|בן אבנר]] ([[שיחת משתמש:בן אבנר|שיחה]]) 00:52, 24 בנובמבר 2022 (IST)
 
:האם צויינה גם החלוקה לפי ש"ס וילנא? לכאורה ספרים מאוחרים כתבו לפי ש"ס וילנא, וראוי לשמר גם את הסדר הזה. {{א|מערכת}}, דעתך. [[משתמש:מי אדיר|מי אדיר]] ([[שיחת משתמש:מי אדיר|שיחה]]) 04:34, 24 בנובמבר 2022 (IST)
 
:האם צויינה גם החלוקה לפי ש"ס וילנא? לכאורה ספרים מאוחרים כתבו לפי ש"ס וילנא, וראוי לשמר גם את הסדר הזה. {{א|מערכת}}, דעתך. [[משתמש:מי אדיר|מי אדיר]] ([[שיחת משתמש:מי אדיר|שיחה]]) 04:34, 24 בנובמבר 2022 (IST)
::זה יסרבל מאד לציין כל הלכה מה המיספור שלה בש"ס ווילנא, ובכל מקרה זה באזור, מקסימום 3 הלכות לכל כיוון, ומי שקצת יסתכל ימצא את מה שמחפש.
+
::זה יסרבל מאד לציין כל הלכה מה המיספור שלה בש"ס ווילנא, ובכל מקרה זה באזור, מקסימום 3 הלכות לכל כיוון, ומי שקצת יסתכל ימצא את מה שמחפש. [[משתמש:בן אבנר|בן אבנר]] ([[שיחת משתמש:בן אבנר|שיחה]]) 13:43, 24 בנובמבר 2022 (IST)

Revision as of 13:43, 24 November 2022

חלוקת ההלכות היא ע"פ מהדורת היגר (ניו יורק תרצ"ז) כיון שהחלוקה שם היא לפי הענין, ודלא כחלוקה בש"ס וילנא שאין בה כל הגיון.

גם הנוסח ברובו ע"פ המהדורא הנ"ל, בכמה מקומות תיקנתי מסברא או שהתאמתי את הכתיב לצורה הנהוגה בימינו, (וכן הוא בדר"כ בדפוס וילנא). בן אבנר (שיחה) 00:52, 24 בנובמבר 2022 (IST)

האם צויינה גם החלוקה לפי ש"ס וילנא? לכאורה ספרים מאוחרים כתבו לפי ש"ס וילנא, וראוי לשמר גם את הסדר הזה. מערכת, דעתך. מי אדיר (שיחה) 04:34, 24 בנובמבר 2022 (IST)
זה יסרבל מאד לציין כל הלכה מה המיספור שלה בש"ס ווילנא, ובכל מקרה זה באזור, מקסימום 3 הלכות לכל כיוון, ומי שקצת יסתכל ימצא את מה שמחפש. בן אבנר (שיחה) 13:43, 24 בנובמבר 2022 (IST)