שיחה:בבלי/כתובות/כא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 21:09, 15 January 2023 by מי אדיר (talk | contribs) (מדף אוצר בית המדרש הדף היומי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי ואמר הכי אמר שמואל עד ודיין מצטרפין[edit]

ראיתי לאחד ששאל מדוע נקט הגמרא שאיקלע למזבן שומשמי.

וחשבתי לתרץ שהגמ׳ מספר כן להגיד שבחו שאפילו בשעת שהלך לסחורה עסק בתורה. (משתמש:דב״ש)