שיחה:בבלי/כתובות/כא/ב

Add topic
Active discussions

איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי ואמר הכי אמר שמואל עד ודיין מצטרפיןEdit

ראיתי לאחד ששאל מדוע נקט הגמרא שאיקלע למזבן שומשמי.

וחשבתי לתרץ שהגמ׳ מספר כן להגיד שבחו שאפילו בשעת שהלך לסחורה עסק בתורה. (משתמש:דב״ש)

Return to "בבלי/כתובות/כא/ב" page.