Difference between revisions of "שדי חמד/כללים/ב/סב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(הגהה)
 
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
{{גופן|5|דרוגולין|'''[{{כתובת מלאה:שדי חמד/כללים/ב/סב|action=edit}} סב]'''}} '''בנות בנים אם הם כבנים'''. עיין להרב נחמד למראה ח"א דף קפ"ח ע"ב בשם תוס' עהת"ו פרשת יתרו על פסוק ויתן את צפורה בתו דבת בתו היתה וב"ב ה"ה כבנים ושם בע"ג כתב שכן דרשו במד"ר פ' ויגש ע"פ בניו ובני בניו ע"ש ובדף קפ"ט ע"א וקצת תימה שלא זכר להרב נאות יעקב במע"ל דף ח' ע"ב עיין שם:
+
{{גופן|5|דרוגולין|'''[{{כתובת מלאה:שדי חמד/כללים/ב/סב|action=edit}} סב]'''}} '''בנות בנים אם הם כבנים'''. עיין להרב נחמד למראה ח"א דף קפ"ח ע"ב בשם תוס' עהת"ו פרשת יתרו על פסוק ויתן את צפורה בתו דבת בתו{{הערה|טעות סופר וצ"ל דבת '''בנו''' היתה {{ממ|פאת השדה סי' יח}}.}} היתה וב"ב ה"ה כבנים ושם בע"ג כתב שכן דרשו במד"ר פ' ויגש ע"פ בניו ובני בניו ע"ש ובדף קפ"ט ע"א וקצת תימה שלא זכר להרב נאות יעקב במע"ל דף ח' ע"ב עיין שם:
  
 +
{{שולי הגליון}}
 
<noinclude>{{דיקטה}}
 
<noinclude>{{דיקטה}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
 
{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
  
 
[[קטגוריה:שדי חמד: כללים: ב]]
 
[[קטגוריה:שדי חמד: כללים: ב]]

Latest revision as of 21:15, 24 January 2023

שדי חמד TriangleArrow-Left.png כללים TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png סב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

סב בנות בנים אם הם כבנים. עיין להרב נחמד למראה ח"א דף קפ"ח ע"ב בשם תוס' עהת"ו פרשת יתרו על פסוק ויתן את צפורה בתו דבת בתו[1] היתה וב"ב ה"ה כבנים ושם בע"ג כתב שכן דרשו במד"ר פ' ויגש ע"פ בניו ובני בניו ע"ש ובדף קפ"ט ע"א וקצת תימה שלא זכר להרב נאות יעקב במע"ל דף ח' ע"ב עיין שם:שולי הגליון


  1. טעות סופר וצ"ל דבת בנו היתה (פאת השדה סי' יח).

הגרסה הראשונית של דף זה הונגשה באמצעות ובאדיבות דיקטה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף