Difference between revisions of "רש"ש/שבת/קח/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(הערת תורה תמימה ע"ד רבנו כאן, ועיי"ש מה שהביא מרמב"ן)
 
Line 1: Line 1:
{{ניווט כללי עליון}}
+
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}
{{הועלה אוטומטית}}
+
{{הועלה אוטומטית}}</noinclude>
 
'''גמרא א"ל שמואל לקרנא כו'. זיל תהי ליה אקנקניה.''' נ"ל הא דל"א זיל בדיק להו כלישנא דהש"ס בכ"ד הוא משום דאומנתיה דקרנא הות דהוה תהי באמברא דחמרא כתובות {{ממ|קה}} לכן א"ל הואיל דאתה בקי בתהיית היין זיל תהי ג"כ ביינו דהיא התורה שנמשלה ליין. ובחדושי לס' נת"ע הרחבתי קצת בזה:
 
'''גמרא א"ל שמואל לקרנא כו'. זיל תהי ליה אקנקניה.''' נ"ל הא דל"א זיל בדיק להו כלישנא דהש"ס בכ"ד הוא משום דאומנתיה דקרנא הות דהוה תהי באמברא דחמרא כתובות {{ממ|קה}} לכן א"ל הואיל דאתה בקי בתהיית היין זיל תהי ג"כ ביינו דהיא התורה שנמשלה ליין. ובחדושי לס' נת"ע הרחבתי קצת בזה:
  
 
'''[שם ר' נתן אומר א"צ כו'.''' נראה דצ"ל ר' יונתן דהוא בר פלוגתיה דר' יאשיה בכ"מ וכבר כתבתי זאת בהגהותי לב"ר פמ"ו אות ח' במ"ת]:
 
'''[שם ר' נתן אומר א"צ כו'.''' נראה דצ"ל ר' יונתן דהוא בר פלוגתיה דר' יאשיה בכ"מ וכבר כתבתי זאת בהגהותי לב"ר פמ"ו אות ח' במ"ת]:
  
'''תוס' ד"ה ואי. הא אפילו נוצה שבכנפים כו'.''' ל"י לאיזו כוונה הוסיפו מלת נוצה. וכן רש"י מפרש מה היא נוצה שלא נזכרת כאן ועמש"כ לעיל {{ממ|מט}}:
+
'''תוס' ד"ה ואי. הא אפילו נוצה שבכנפים כו'.''' ל"י לאיזו כוונה הוסיפו מלת נוצה. וכן רש"י מפרש מה היא נוצה שלא נזכרת כאן{{הערה|לחנם נדחק הרש"ש על מה שפירש"י ותוס' כאן ענין נוצה, יען דלדידהו כנף היינו נוצה, ופרשו הדבר{{צבע גופן|אפור|. תורה תמימה {{ממ|[[תורה תמימה/ויקרא/א#יז|ויקרא א יז]] הערה יג}}.}} (ועי' [[רמב"ן/ויקרא/א#יז|רמב"ן שם]]).}} ועמש"כ לעיל {{ממ|[[רש"ש/שבת/מט/א|מט]]}}:
  
 
'''בא"ד וי"ל דבבהמה נמי אשכחן כו'.''' ק"ל דא"כ הא גם עור אשכחן דקרב בבהמה דהיינו עור הראש כדפירש רש"י שם בזבחים וי"ל:
 
'''בא"ד וי"ל דבבהמה נמי אשכחן כו'.''' ק"ל דא"כ הא גם עור אשכחן דקרב בבהמה דהיינו עור הראש כדפירש רש"י שם בזבחים וי"ל:
  
 +
<noinclude>{{שולי הגליון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{ניווט כללי תחתון}}
+
{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 15:07, 14 January 2022

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רמב"ן
רשב"א

חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם
מהרש"ל
רש"ש
אילת השחר
שיח השדה


מראי מקומות
שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png שבת TriangleArrow-Left.png קח TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא א"ל שמואל לקרנא כו'. זיל תהי ליה אקנקניה. נ"ל הא דל"א זיל בדיק להו כלישנא דהש"ס בכ"ד הוא משום דאומנתיה דקרנא הות דהוה תהי באמברא דחמרא כתובות (קה) לכן א"ל הואיל דאתה בקי בתהיית היין זיל תהי ג"כ ביינו דהיא התורה שנמשלה ליין. ובחדושי לס' נת"ע הרחבתי קצת בזה:

[שם ר' נתן אומר א"צ כו'. נראה דצ"ל ר' יונתן דהוא בר פלוגתיה דר' יאשיה בכ"מ וכבר כתבתי זאת בהגהותי לב"ר פמ"ו אות ח' במ"ת]:

תוס' ד"ה ואי. הא אפילו נוצה שבכנפים כו'. ל"י לאיזו כוונה הוסיפו מלת נוצה. וכן רש"י מפרש מה היא נוצה שלא נזכרת כאן[1] ועמש"כ לעיל (מט):

בא"ד וי"ל דבבהמה נמי אשכחן כו'. ק"ל דא"כ הא גם עור אשכחן דקרב בבהמה דהיינו עור הראש כדפירש רש"י שם בזבחים וי"ל:שולי הגליון


  1. לחנם נדחק הרש"ש על מה שפירש"י ותוס' כאן ענין נוצה, יען דלדידהו כנף היינו נוצה, ופרשו הדבר. תורה תמימה (ויקרא א יז הערה יג). (ועי' רמב"ן שם).

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף