Difference between revisions of "רש"ש/בבא מציעא/קטו/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(+ הערת שוליים מתל"ע)
Line 1: Line 1:
{{ניווט כללי עליון}}
+
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}
{{הועלה אוטומטית}}
+
{{הועלה אוטומטית}}</noinclude>
'''גמרא ע"כ ל"ק ר"י התם אלא דכי נפש הוא חובל.''' {{ממ|ר"ל מאי דמרבינן מיניה דהיינו זוג של ספרים כו' דאיתא לקמן}} ל"מ ריחים ורכב {{ממ|דריחים ורכב אין במשמען לרבותן}} הלכך כו' {{ממ|דמה לנו לאוקמי בלאוי יתירי היכא דאיכא למידרש כדאיתא בפסחים כד ב}}. כ"נ שפרש"י:
+
'''גמרא ע"כ ל"ק ר"י התם אלא דכי נפש הוא חובל.''' (ר"ל מאי דמרבינן מיניה דהיינו זוג של ספרים כו' דאיתא לקמן) ל"מ ריחים ורכב (דריחים ורכב אין במשמען לרבותן) הלכך כו' (דמה לנו לאוקמי בלאוי יתירי היכא דאיכא למידרש כדאיתא ב[[בבלי/פסחים/כד/ב|פסחים כד ב]]). כ"נ שפרש"י:
  
 
'''תד"ה שנאמר. בסוף גה"נ לר' יוחנן כו'.''' כצ"ל:
 
'''תד"ה שנאמר. בסוף גה"נ לר' יוחנן כו'.''' כצ"ל:
  
'''בא"ד כיון דכתיב ורכב ול"כ רכב.''' עי' מהרש"א וכדבריו משמע בתוס' מנחות שם ד"ה אין לוקין ונצטרך להגיה בתוס' כאן דקרינן ורכב ולא ורכב בחטף אבל לפי כללי הדקדוק שכאשר התנועה שאחר הו' בטעם מפסיק הוא בקמץ {{ממ|עיין תל"ע סי' ל"ד בסופו}} אין מקום לדבריהם:
+
'''בא"ד. כיון דכתיב ורכב ול"כ רכב.''' עי' מהרש"א וכדבריו משמע בתוס' מנחות שם ד"ה אין לוקין ונצטרך להגיה בתוס' כאן דקרינן ורכב ולא ורכב בחטף אבל לפי כללי הדקדוק שכאשר התנועה שאחר הו' בטעם מפסיק הוא בקמץ (עיין תל"ע סי' ל"ד בסופו{{הערה|ספר [https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH001847179/NLI תלמוד לשון עברי] לי"ל בן-זאב אין יד הכל ממשמשת בו לפי שיצא שם מחברו ל'משכיל' ושאינו ירא ושלם (עליו ועל ספרו הנזכר ראו בשו"ת האלף לך שלמה {{ממ|[[האלף לך שלמה/יורה דעה/רנז|יו"ד סי' רנז]]}}), ולקיים 'מצוה לשמוע דברי חכמים' העתקנו כאן את המתבקש לעיון בפי רבינו המחבר והוא שם בחלק א מאמר ב פרק ד (סימן לד), זו לשון הספר:{{ש}}אם בתנועה שאחרי הוי"ו נגינה מפסקת, הוי"ו בקמץ, כמו {{מנוקד|וְקֹ֨ר וָחֹ֜ם}} {{ממ|במקור הטעימו טפחא תחת תיבת וחם, וטעות, אבל המכוון יכון}} {{מנוקד|וְקַ֧יִץ וָחֹ֛רֶף וְי֥וֹם וָלַ֖יְלָה}} {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/ח#|בראשית ח]]}} {{מנוקד|לֶ֣חֶם וָיָ֑יִן}} {{ממ|[[תנ"ך/בראשית/יד#|שם יד]]}} {{מנוקד|מִ֥י וָמִ֖י}} {{ממ|[[תנ"/שמות/י#|שמות י]]}}. ע"כ}}) אין מקום לדבריהם:
  
'''בא"ד וכן בנא ומבושל כתיב ממנו.''' בתוס' שם הקשו ע"ז דממנו אפסח קאי:
+
'''בא"ד. וכן בנא ומבושל כתיב ממנו.''' בתוס' שם הקשו ע"ז דממנו אפסח קאי:
  
'''תד"ה אמר. ואינו מביא אלא דבר שיוכל לדחות כו'.''' כה"ג כתבו בפסחים {{ממ|קב ב}} ד"ה מיתיבי ועמש"כ שם:
+
'''תד"ה אמר. ואינו מביא אלא דבר שיוכל לדחות כו'.''' כה"ג כתבו בפסחים {{ממ|[[תוספות/פסחים/קב/ב#מיתיבי|קב ב]]}} ד"ה מיתיבי ועמש"כ [[רש"ש/פסחים/קב/ב#|שם]]:
  
'''בא"ד וכי דחי נמי כו' היינו במאי דקאמר כו' אבל כו'.''' כה"ג כתבו בסוכה {{ממ|נו}}:
+
'''בא"ד. וכי דחי נמי כו' היינו במאי דקאמר כו' אבל כו'.''' כה"ג כתבו בסוכה {{ממ|[[תוספות/סוכה/נו/א#|נו]]}}:
  
 +
<noinclude>{{שולי הגליון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{ניווט כללי תחתון}}
+
{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Revision as of 00:59, 21 December 2021

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
רמב"ן
שיטה מקובצת

חי' הלכות מהרש"א
מהרש"ל
רש"ש
אילת השחר


שינון הדף בר"ת


רש"ש TriangleArrow-Left.png בבא מציעא TriangleArrow-Left.png קטו TriangleArrow-Left.png ב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

גמרא ע"כ ל"ק ר"י התם אלא דכי נפש הוא חובל. (ר"ל מאי דמרבינן מיניה דהיינו זוג של ספרים כו' דאיתא לקמן) ל"מ ריחים ורכב (דריחים ורכב אין במשמען לרבותן) הלכך כו' (דמה לנו לאוקמי בלאוי יתירי היכא דאיכא למידרש כדאיתא בפסחים כד ב). כ"נ שפרש"י:

תד"ה שנאמר. בסוף גה"נ לר' יוחנן כו'. כצ"ל:

בא"ד. כיון דכתיב ורכב ול"כ רכב. עי' מהרש"א וכדבריו משמע בתוס' מנחות שם ד"ה אין לוקין ונצטרך להגיה בתוס' כאן דקרינן ורכב ולא ורכב בחטף אבל לפי כללי הדקדוק שכאשר התנועה שאחר הו' בטעם מפסיק הוא בקמץ (עיין תל"ע סי' ל"ד בסופו[1]) אין מקום לדבריהם:

בא"ד. וכן בנא ומבושל כתיב ממנו. בתוס' שם הקשו ע"ז דממנו אפסח קאי:

תד"ה אמר. ואינו מביא אלא דבר שיוכל לדחות כו'. כה"ג כתבו בפסחים (קב ב) ד"ה מיתיבי ועמש"כ שם:

בא"ד. וכי דחי נמי כו' היינו במאי דקאמר כו' אבל כו'. כה"ג כתבו בסוכה (נו):שולי הגליון


  1. ספר תלמוד לשון עברי לי"ל בן-זאב אין יד הכל ממשמשת בו לפי שיצא שם מחברו ל'משכיל' ושאינו ירא ושלם (עליו ועל ספרו הנזכר ראו בשו"ת האלף לך שלמה (יו"ד סי' רנז)), ולקיים 'מצוה לשמוע דברי חכמים' העתקנו כאן את המתבקש לעיון בפי רבינו המחבר והוא שם בחלק א מאמר ב פרק ד (סימן לד), זו לשון הספר:
    אם בתנועה שאחרי הוי"ו נגינה מפסקת, הוי"ו בקמץ, כמו וְקֹ֨ר וָחֹ֜ם (במקור הטעימו טפחא תחת תיבת וחם, וטעות, אבל המכוון יכון) וְקַ֧יִץ וָחֹ֛רֶף וְי֥וֹם וָלַ֖יְלָה (בראשית ח) לֶ֣חֶם וָיָ֑יִן (שם יד) מִ֥י וָמִ֖י (שמות י). ע"כ

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף