Difference between revisions of "רש"י/עבודה זרה/ג/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (→‎top: עוגנים לד"ה)
 
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
'''דמשכא תקופת תמוז'''. ואין תקופת תשרי נופלת עד לאחר החג:
+
'''{{עוגן1|דמשכא}} תקופת תמוז'''. ואין תקופת תשרי נופלת עד לאחר החג:
  
'''יושב בשמים ישחק'''. גבי ננתקה את מוסרותימו כתיב:
+
'''{{עוגן1|יושב}} בשמים ישחק'''. גבי ננתקה את מוסרותימו כתיב:
  
'''אלא שנעשו גרים גרורים'''. מאיליהן מתגיירין ואנן לא מקבלינן דמשום גדולתן דישראל קא עבדי דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/ישעיה/נד#טו|ישעיהו נד]]}} מי גר אתך בעניותיך עליך יפול בעשירותיך:
+
'''{{עוגן1|אלא}} שנעשו גרים גרורים'''. מאיליהן מתגיירין ואנן לא מקבלינן דמשום גדולתן דישראל קא עבדי דכתיב {{ממ|[[תנ"ך/ישעיה/נד#טו|ישעיהו נד]]}} מי גר אתך בעניותיך עליך יפול בעשירותיך:
  
 
'''[יושב ודן'''. כרבי יוסי דאמר במסכת ר"ה אדם נידון בכל יום דכתיב דבר יום ביומו]:
 
'''[יושב ודן'''. כרבי יוסי דאמר במסכת ר"ה אדם נידון בכל יום דכתיב דבר יום ביומו]:
  
'''יושב וזן'''. קוצב להם מהיכן תזדמן להם פרנסתן:
+
'''{{עוגן1|יושב}} וזן'''. קוצב להם מהיכן תזדמן להם פרנסתן:
  
'''קרני ראמים'''. חיה גדולה:
+
'''{{עוגן1|קרני}} ראמים'''. חיה גדולה:
  
'''ביצי כנים'''. מינא הוא דמתקרי ביצי כנים ודקין הן והוא אינב"א בלשון ארמית ובלע"ז לינטרי"ס:
+
'''{{עוגן1|ביצי}} כנים'''. מינא הוא דמתקרי ביצי כנים ודקין הן והוא אינב"א בלשון ארמית ובלע"ז לינטרי"ס:
  
'''על בריותיו'''. על עבירות שעושין בריותיו אינו משחק אלא אותו היום:
+
'''{{עוגן1|על}} בריותיו'''. על עבירות שעושין בריותיו אינו משחק אלא אותו היום:
  
'''גמולי מחלב'''. שמתו כשהן קטנים:
+
'''{{עוגן1|גמולי}} מחלב'''. שמתו כשהן קטנים:
  
'''עתיקי'''. כמו {{ממ|[[תנ"ך/איוב/ט#ה|איוב ט]]}} המעתיק הרים לשון סילוק:
+
'''{{עוגן1|עתיקי}}'''. כמו {{ממ|[[תנ"ך/איוב/ט#ה|איוב ט]]}} המעתיק הרים לשון סילוק:
  
'''אלא שאינן'''. ב' אלפים חסירין מריבותים:
+
'''{{עוגן1|אלא}} שאינן'''. ב' אלפים חסירין מריבותים:
  
'''יומם יצוה'''. דן וזן ומלמד תורה:
+
'''{{עוגן1|יומם}} יצוה'''. דן וזן ומלמד תורה:
  
'''ובלילה שירו עמי'''. ובלילה נוהג שירו (למעלה) עמי למטה שאף דוד לא היה מנמנם אלא כשינת הסוס וכל הלילה מתעסק בשירות ותושבחות ובתורה כדאמרינן בריש מס' ברכות {{ממ|[[בבלי/ברכות/ג/ב|דף ג:]]}}
+
'''{{עוגן1|ובלילה}} שירו עמי'''. ובלילה נוהג שירו (למעלה) עמי למטה שאף דוד לא היה מנמנם אלא כשינת הסוס וכל הלילה מתעסק בשירות ותושבחות ובתורה כדאמרינן בריש מס' ברכות {{ממ|[[בבלי/ברכות/ג/ב|דף ג:]]}}
 
<ref>אף שכאן פירש רש"י תיבת 'עמי' שאף דוד היה משורר בלילה, אבל בחגיגה {{ממ|[[רש"י/חגיגה/יב/ב#ובלילה|יב:]] ד"ה ובלילה}} פירש 'עמי', עם שיר שלי שקילסתי ביום. [[מהרש"א - חידושי אגדות/{{כאן}}|מהרש"א חידושי אגדות]].</ref>:
 
<ref>אף שכאן פירש רש"י תיבת 'עמי' שאף דוד היה משורר בלילה, אבל בחגיגה {{ממ|[[רש"י/חגיגה/יב/ב#ובלילה|יב:]] ד"ה ובלילה}} פירש 'עמי', עם שיר שלי שקילסתי ביום. [[מהרש"א - חידושי אגדות/{{כאן}}|מהרש"א חידושי אגדות]].</ref>:
  
'''חוט של חסד'''. נותן חינו בעיני הבריות:
+
'''{{עוגן1|חוט}} של חסד'''. נותן חינו בעיני הבריות:
  
'''הפוסק מדברי תורה'''. מי שעוסק בתורה ופוסק על דברי שיחה בטלה:
+
'''{{עוגן1|הפוסק}} מדברי תורה'''. מי שעוסק בתורה ופוסק על דברי שיחה בטלה:
  
'''מלוח'''. דברים לחלוחים ועיקר ל"א הנכתב בלוחות:
+
'''{{עוגן1|מלוח}}'''. דברים לחלוחים ועיקר ל"א הנכתב בלוחות:
  
'''הכל בידי שמים'''. מחושות ומכאובות הבאים לאדם כולם על ידי גזירת שמים:
+
'''{{עוגן1|הכל}} בידי שמים'''. מחושות ומכאובות הבאים לאדם כולם על ידי גזירת שמים:
  
'''חוץ מצנים פחים'''. צנים צנה פחים חולי הבא ע"י חום כמו {{ממ|[[תנ"ך/שיר השירים/ב#יז|שיר השירים ב]]}} עד שיפוח היום:
+
'''{{עוגן1|חוץ}} מצנים פחים'''. צנים צנה פחים חולי הבא ע"י חום כמו {{ממ|[[תנ"ך/שיר השירים/ב#יז|שיר השירים ב]]}} עד שיפוח היום:
  
 
{{שולי הגליון}}
 
{{שולי הגליון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Latest revision as of 01:19, 19 November 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg עבודה זרה TriangleArrow-Left.svg ג TriangleArrow-Left.svg ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רש"י
תוספות
חי' אגדות מהרש"א

חומר עזר
שינון הדף בר"ת


לדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society


דפים מקושרים

דמשכא תקופת תמוז. ואין תקופת תשרי נופלת עד לאחר החג:

יושב בשמים ישחק. גבי ננתקה את מוסרותימו כתיב:

אלא שנעשו גרים גרורים. מאיליהן מתגיירין ואנן לא מקבלינן דמשום גדולתן דישראל קא עבדי דכתיב (ישעיהו נד) מי גר אתך בעניותיך עליך יפול בעשירותיך:

[יושב ודן. כרבי יוסי דאמר במסכת ר"ה אדם נידון בכל יום דכתיב דבר יום ביומו]:

יושב וזן. קוצב להם מהיכן תזדמן להם פרנסתן:

קרני ראמים. חיה גדולה:

ביצי כנים. מינא הוא דמתקרי ביצי כנים ודקין הן והוא אינב"א בלשון ארמית ובלע"ז לינטרי"ס:

על בריותיו. על עבירות שעושין בריותיו אינו משחק אלא אותו היום:

גמולי מחלב. שמתו כשהן קטנים:

עתיקי. כמו (איוב ט) המעתיק הרים לשון סילוק:

אלא שאינן. ב' אלפים חסירין מריבותים:

יומם יצוה. דן וזן ומלמד תורה:

ובלילה שירו עמי. ובלילה נוהג שירו (למעלה) עמי למטה שאף דוד לא היה מנמנם אלא כשינת הסוס וכל הלילה מתעסק בשירות ותושבחות ובתורה כדאמרינן בריש מס' ברכות (דף ג:) [1]:

חוט של חסד. נותן חינו בעיני הבריות:

הפוסק מדברי תורה. מי שעוסק בתורה ופוסק על דברי שיחה בטלה:

מלוח. דברים לחלוחים ועיקר ל"א הנכתב בלוחות:

הכל בידי שמים. מחושות ומכאובות הבאים לאדם כולם על ידי גזירת שמים:

חוץ מצנים פחים. צנים צנה פחים חולי הבא ע"י חום כמו (שיר השירים ב) עד שיפוח היום:שולי הגליון


  1. אף שכאן פירש רש"י תיבת 'עמי' שאף דוד היה משורר בלילה, אבל בחגיגה (יב: ד"ה ובלילה) פירש 'עמי', עם שיר שלי שקילסתי ביום. מהרש"א חידושי אגדות.

< עמוד קודם · עמוד הבא >