Difference between revisions of "רש"י/ברכות/יח/א"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(השוואה מול דפוס ישן)
 
Line 1: Line 1:
{{הועלה אוטומטית}}
 
 
 
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
Line 24: Line 21:
 
'''פטור מק"ש.''' משום דעוסק במצוה:
 
'''פטור מק"ש.''' משום דעוסק במצוה:
  
'''חוששין לעכברים.''' תנא קמא חייש לעכברים אפילו בספינה:
+
'''חוששין לעכברים.''' תנא קמא חייש לעכברים אפי' בספינה:
  
 
'''דסקיא.''' מרצוף גדול של עור:
 
'''דסקיא.''' מרצוף גדול של עור:
Line 42: Line 39:
 
'''הוא הכה.''' השפיל את השנים של דורות משני מקדשים שלא היה בהם כמותו:  
 
'''הוא הכה.''' השפיל את השנים של דורות משני מקדשים שלא היה בהם כמותו:  
  
'''אריאל.''' זה בית המקדש שנא' הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד {{ממ|ישעיהו כט}}:
+
'''אריאל.''' זה בית המקדש שנא' הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד {{ממ|[[תנ"ך/ישעיה/כט#|ישעיהו כט]]}}:
  
 
'''מואב.''' על שם שבנאו דוד דאתי מרות המואביה:
 
'''מואב.''' על שם שבנאו דוד דאתי מרות המואביה:
 +
{{שומר דף בבלי|גזיזי}}
 +
 +
 +
 +
{{שולי הגליון}}
 +
 +
  
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
 
{{פורסם בנחלת הכלל}}
{{שולי הגליון}}
 
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]
 
[[קטגוריה:רש"י: ברכות]]

Latest revision as of 10:47, 12 February 2020

רש"י TriangleArrow-Left.svg ברכות TriangleArrow-Left.svg יח TriangleArrow-Left.svg א

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
ריטב"א
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושעדפים מקושרים

ואין מברכין עליו. אין צריך שיברכו לו אחרים בברכת הלחם:

ואין מזמנין עליו. אין מצטרף עם שלשה לזימון:

תשמיש המטה איכא בינייהו. לר"ש חייב אבל בעונה בשבת:

קתני מיהת פטור מק"ש ומכל ברכות. ואפילו כשהוא אוכל בבית חבירו:

תרגמא. להא דתני פטור אמי שאין לו בית אחר דקאמר מחזיר פניו ואוכל:

רב אשי אמר. לעולם אכולא ומתניתין נמי אפילו בבית אחר נמי פטר ליה דכל שמוטל עליו לקוברו קרי מוטל לפניו:

ויקם אברהם וגו' וכתיב ואקברה מתי מלפני. וההיא שעתא לאו לפניו הוה:

משמרו. אדם אחר שאינו קרובו אלא משמרו:

תופס ד' אמות לק"ש. שאסור לקרות בתוך ארבע אמות שלו משום לועג לרש:

פטור מק"ש. משום דעוסק במצוה:

חוששין לעכברים. תנא קמא חייש לעכברים אפי' בספינה:

דסקיא. מרצוף גדול של עור:

ואם היה מתירא. וצריך לרכוב על הסוס ולרוץ:

אלא אסיפא. אם היה מתירא רוכב:

מלוה ה' חונן דל. קרי ביה מלוה את המקום מי שחונן את הדל ואין לך דל מן המת והמלוה אותו כאלו מלוה את המקום:

דלייה. הגביהנו:

לא שנית. לא חזרת עליו פעם שנית כדי שתתבונן בו:

אלו צדיקים. ומאי יודעים שימותו נותנים אל לבם יום המיתה ומושכים ידיהם מן העבירה ורשעים אינם יודעים מאומה שעושים עצמם כאינם יודעים וחוטאים:

הוא הכה. השפיל את השנים של דורות משני מקדשים שלא היה בהם כמותו:

אריאל. זה בית המקדש שנא' הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד (ישעיהו כט):

מואב. על שם שבנאו דוד דאתי מרות המואביה:

גזיזי
שולי הגליון
< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.