Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/שבת/יח"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:01, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg שבת TriangleArrow-Left.svg יח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
בני בנימין
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
סדר משנה
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
רבי ישעיה ברלין
שער המלךדפים מקושרים

Contents

ב[edit]

וחלב בהמה טמאה כדי לכחול עין אחת. כ"ה בירושלמי שבת פ"ח ה"א, הדא דאת אמר בחלב בהמה טהורה אבל בחלב בהמה טמאה כדי לכחול עין אחת וע"ש בק"ע:

ז[edit]

המוציא אזוב לאוכלים כגרוגרת לבהמה כמלא פי גדי לעצים כשיעור העצים להזייה כשיעור הזיה. בירושלמי דשבת פ"ח ה"ב, הוציא סיאה איזוב וקורנית אם לאוכלין כגרוגרת, אם לבהמה כמלוא פי גדי, אם לעצים כשיעור העצים, אם להזייה כשיעור הזייה, וע"ש בק"ע:

ט[edit]

המוציא דיו על הקולמוס שיעורו כדי לכתוב ממנו ב' אותיות אבל אם הוציא הדיו בפני עצמו או בקסת צריך שיהיה בו יותר על זה, כדי שיעלה ממנו על הקולמוס כדי לכתוב ב' אותיות. וכתב המ"מ משנה פ' המוציא ע"ח ע"ב, ובגמרא דף פ' תנא ב' אותיות בדיו ב' אותיות בקולמוס ב' אותיות בקלמרין, פי' קלמרין קסת הסופר וכו', ויש לרש"י ז"ל בזה פי' אחר שלא כדרך רבינו ע"כ, כוונתו דרש"י פי' שם דכל היכא דמפיק ליה שיעורו כשתי אותיות, ושלא כדברי רבינו דצריך שיהיה בו יותר. אולם דברי רבינו נובעים מהירושלמי דשבת פ"ח ה"ג הוציא דיו אם בקולמוס כדי לכתוב שתי אותיות אם בכלי צריך יותר, וביאר רבינו משום דא"א שלא ידבק מן הדיו בצדדי הכלי, נמצא שנתמעט מלכתוב בו שתי אותיות, ולהכי צריך שיהיה כ"כ כדי שיעלה ממנו על הקולמוס ג"כ כדי לכתוב ב' אותיות, וע"ש בק"ע:

יא[edit]

עפר ואפר כדי לכסות דם צפור קטנה. בירושלמי דשבת פ"ח ה"ד שמואל אמר עפר כדי לכסות בו דם צפור קטנה, תני שמואל עפר ואפר כדי לכסות בו דם צפור קטנה, וע"ש בק"ע:


מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.