Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/פסולי המוקדשין/יט"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:03, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg פסולי המוקדשין TriangleArrow-Left.svg יט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
הר המוריה
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספר
שער המלךדפים מקושרים

ה[edit]

אין שורפין את הנותר אלא ביום כו' וכן הפיגול אינו נשרף אלא ביום. וכתב הכ"מ אין שורפין את הנותר אלא ביום כו' בפ' איזהו מקומן דף נ"ו ע"ב כו' ומ"ש וכן הפיגול אינו נשרף אלא ביום נראה שטעמו משום דפגול ונותר בחדא שייטא שייטי, אבל לא היה צריך לזה שדברי רבינו נובעים מדברי התו"כ צו פרק י"ב ברייתא ט"ו ביום השלישי באש ישרף בנה אב לכל הנשרפים שלא יהיו נשרפים אלא ביום ע"כ ואף דלפי דברי התו"כ גם שריפת קדשים טמאים אינו אלא ביום וכן מבואר ג"כ בירושלמי רפ"ב דשבת ע"ש ומדברי רבינו נראה דדוקא לענין שאינו דוחה יו"ט שוה טמא לנותר ופגול אבל לא לענין שאין שורפין בלילה עיין בשו"ת נוב"י מהד"ת חאו"ח סי' צ"ו שלענין זה דחה רבינו את התו"כ והירושלמי מהלכה משום דבש"ס דילן שבת דכ"ג שמע שאין איסור בשריפת קדשים טמאים בלילה ע"ש:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.