Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/פסולי המוקדשין/יא"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:03, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg פסולי המוקדשין TriangleArrow-Left.svg יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
הר המוריה
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

יח[edit]

וכן אם הפריש ד' קמצים כו'. והוא מהש"ס דמנחות דף י"א ע"ב ובש"ס שם איתא הא תו ל"ל מהו דתימא כיון דבריר קומץ דידה כיון שהגיע זמנה לפורקה כמאן דפריקה דמיא קמ"ל. ועי' בדברי רבינו לעיל בפ"ה מהל' תמידין הט"ז הגיע זמן הלחם להסירו ה"ז כמי שהסירו כו' והוא ממנחות דף ח' והא ברור ברירה קומץ דידה וכיון שהגיע זמנה לפרק כמאן דפרקה דמיא ע"ש ורבינו שפסק כשתי המימרות הוא לכאורה מזכי שטרא לבי תרי. אולם מצאתי בחי' הרשב"א מנחות שנדפס מחדש בדף י"א שם שכתב לחד שינויא די"ל דר"א ורמב"ח לא פליגי אהדדי ע"ש ועפ"ד מיושבים דברי רבינו:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.