Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/פסולי המוקדשין/ב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:03, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg פסולי המוקדשין TriangleArrow-Left.svg ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
הר המוריה
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

ג[edit]

כל הדמים הניתנין על מזבח הפנימי אם חסר אחת מהן לא כיפר אלא כולן הן עיקר הכפרה שהרי הכתוב הקפיד על מניינן שנא' שבע פעמים. וכתב הלח"מ קשה דלא אמרו טעם זה בפ' ב"ש דף ל"ט אלא משום דכפילן וכתיבן כו' ורבינו ז"ל הניח הטעם האמור בגמ' ולא ידעתי למה ע"כ ונראה משום דבאמת דרש זה שכתב רבינו שהמנין יורה לעיכובא לא מלבו עינה זאת רק כן מבואר בספרי פ' חקת גבי הזיית פרה אדומה דאיתא שם שבע פעמים שיהו מעכבות זו את זו שהיה בדין הואיל ונאמרו וכו' ת"ל שבע פעמים שיהו מעכבות זו את זו ע"כ (ועי' במנחות דף כ"ז דלמדו זה מדכתיב חוקה) ומש"ה בחר רבינו יותר לכתוב טעם זה כדי שיכלול גם כל הקרבנות שבכולן נמצא מניין מפורש בתורה כדרכו בהרבה מקומות לכתוב טעם המבואר יותר כיון שגם דרש זה יש לו יסוד וע"ש:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.