Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/עבודת יום הכיפורים/ג"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:33, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg עבודת יום הכיפורים TriangleArrow-Left.svg ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
הר המוריה
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

ג[edit]

ונותן שני הגורלות כו' ואם לא נתן לא עיכב אלא שחיסר מצוה שהנחה מצוה שאינה מעכבת וההגרלה מעכבת אע"פ שאינה עבודה לפיכך ההנחה כשירה בזר והעליית הגורלות מן הקלפי פסולה בזר. וכתב הכ"מ ומ"ש ואם לא נתן לא עיכב כו' הכי אמרי' ביומא ד"מ ע"ב ומ"ש וההגרלה מעכבת שם ומ"ש לפיכך ההנחה כשירה בזר והעלאת הגורלות מן הקלפי פסולה בזר נלמד ממ"ש בסמוך ע"כ. אבל לא הראה הדבר מפורש ועי' גם בלח"מ מש"כ בזה. אבל באמת דברי רבינו נובעין מהירושלמי פ"ד דיומא הל"א דאיתא שם ונתן אהרן אם נותן זר כשר ודכוותה אם העלה זר פסול ופריך ק"ו מה אם נתינה שכתוב בה בני אהרן אם נתן זר כשר העלייה שאין כתוב בה בני אהרן לא כש"כ לא צרכה דלא (פי' ל"צ אלא ה"ט) נתינה שאינה מעכבת אם נתן זר כשר עלייה שהוא מעכבת אם העלה זר פסול וע"ש בק"ע ובפ"מ דהנחה אינה מעכבת ומש"ה כשירה בזר אבל עליית הגורל מעכבת ולפיכך פסולה בזר ודברי רבינו מבוארין:


< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.