Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/מעשה הקרבנות/יט"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:28, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg מעשה הקרבנות TriangleArrow-Left.svg יט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
הר המוריה
חידושים ומקורים מנחת חינוך
מעשה רקח
מעשי למלך
ציוני מהר"ןדפים מקושרים

טז[edit]

והעכו"ם מותרין להקריב עולות לשם בכל מקום כו' ואסור לסייען ולעשות שליחותן כו' עד לשם האל ב"ה. וכתב הכ"מ מש"כ העכו"ם מותרין להקריב כו' בסוף זבחים דף קי"ו ובמל"מ כ' ומש"כ רבינו ואסור לסייען הוא בירושלמי פ"ק דמגילה הל' י"א ע"כ. והנה הרואה ידמה שדברי רבינו הללו שכ' ואסור לסייען כו' לא נתבארו בגמרא דזבחים שציין הכ"מ עד שהוצרך המל"מ להביא מקור לזה מש"ס דירושלמי אבל באמת גם דברי רבינו הללו מבוארין שם להדיא בש"ס דילן זבחים דף קט"ז ע"ב שציין הכ"מ דאיתא שם אמר מר ועכו"ם בזה"ז רשאין לעשות כן כו' לפיכך כל אחד ואחד בונה לו במה לעצמו ומקריב עליה כל מה שירצה אר"י ב"א א"ר אסי אסור לסייען ולעשות שליחותן אמר רבה ולאורינהו להו שרי כו'. והרי כל דברי רבינו מבוארין בגמרא. ומצאתי בש"ק שם בירושלמי דמגילה פ"ק הלכה י"א שהשיג בזה על המשנה למלך:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.