Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/מעשה הקרבנות/ח"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:27, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg מעשה הקרבנות TriangleArrow-Left.svg ח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
הר המוריה
יצחק ירנן
מעשה רקח
מעשי למלך
ציוני מהר"ןדפים מקושרים

יד[edit]

ומבשל ושונה ומשלש מיד בין בכלי מתכות בין בכלי חרס וממרק ושוטף עד סוף אכילה. וכתב הכ"מ הכי משמע לרבינו מלישנא דחכמים שאמרו זמן אכילה שכל תוך זמן אכילה מבשל והולך אפילו כמה פעמים ע"כ. אבל באמת א"צ להוציא זה ממשמעות שדברי רבינו מפורשין בתו"כ צו פ"ז ברייתא ב' ואם בכלי נחושת אין לי אלא כלי נחושת מניין לרבות כל שאר מתכות ת"ל ואם בכלי נחושת בושלה מלמד שמבשל ושונה ומשלש ובאחרונה מורקו ושוטפו אין לי אלא כלי נחושת שמבשל ושונה ומשלש ובאחרונה מורקו ושוטפו ומניין לכלי חרש שמבשל ושונה ומשלש ובאחרונה שוברו ת"ל ישבר ואם בכלי נחושת בושלה ע"כ:
ובהשגות הראב"ד אבל הכל טעון מריקה ושטיפה פירוש קדשי הקדשים וקדשים קלים. השגה זו בטעות נכתבה כאן ומקומה לקמן בסוף הלי"ח עמש"כ רבינו אבל הכלי טעון מריקה ושטיפה והראב"ד היה גורס הכל במקום הכלי כמש"כ שם הכ"מ:

טו[edit]

כלי גללים וכלי אבנים כו' אלא הדחה בלבד. וכתב הכ"מ נראה שטעמו כו' ולא הראה מקורו. ודברי רבינו הם תוספתא הובא בסמ"ג מל"ת ע"ז ע"ח כלי אבנים אין טעונין מריקה ושטיפה אלא מדיחה וע"ש:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.