Difference between revisions of "ציוני מהר"ן/לולב/ז"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (פרידברג-ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 20:36, 26 March 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ציוני מהר"ן TriangleArrow-Left.svg לולב TriangleArrow-Left.svg ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כלים

רבנו מנוח
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני בנימין
ברכת אברהם
יצחק ירנן
מהר"צ חיות
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך
שרשי היםדפים מקושרים

ז[edit]

ואם רצה להוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולה מוסיף. ועיין במ"מ שכ' בסוף דבריו וכבר השיב רבינו בתשובה שכיון שלא מצינו בגמרא היתר תוספת אלא בהדס אין להוסיף במין אחר, וכתב ע"ז בכ"מ ואיני יודע היכן הוזכר בגמ' היתר תוספת הדס ע"כ, ועיין בס' כפ"ת דף ל"א ע"ב שכתב דנראה דלמד רבינו זה ממה דאיתא בסוכה דף ל"ד ע"ב אמר שמואל להנהו דמזבני אסא אשוו וזבינו ואי לא דרישנא לכו כר' טרפון, כלומר דמכשיר ג' קטומים, ופרכינן ולדרוש להו כר"ע, כלומר דלא בעי אלא הדס אחד ומדפרכינן הכי אלמא כר"ע ס"ל דבחד סגי ואפ"ה מהדר שמואל אתלתא הדסים, אלמא דבהדס יכול להוסיף משום דהוי לנאותו ע"כ, ועיין כיו"ב בס' מעין החכמה דפוס רעדעלהיים דף ע"ב:


·
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.