ערך/צער בעלי חיים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png צער בעלי חיים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנןEdit

במורה נבוכים כתב מקור לאיסור צער בעלי חיים מן התורה מהפסוק "על מה הכית את אתונך".

צער בעלי חיים בדגיםEdit

דנו הפוסקים אם נאמר איסור צער בעלי חיים אף בדגים, שהרי מותר להכותם עד שימותו דלא כבהמה שהצריכו שחיטה משום צער בעלי חיים. יעויין שו"ת שיח יצחק (יו"ד סימן שפז) ושו"ת פקודת אלעזר (סימן סז]]).
שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף