ערך/צאת הכוכבים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png צאת הכוכבים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

סיבה או סימןEdit

הקובץ שיעורים (פסחים אות ב) חקר אם צאת הכוכבים הם עצמן הלילה, דהיינו שהם הסיבה שחשבינן לאותה שעה לילה. או שאינם אלא סימן וראיה שבאותה העת כבר לילה. וכתב נ"מ בחקירה זו לפי מה שחילק השיטה מקובצת (ב"ב נו:) בין שתי כתי עדים שכל כת מעידה על שערה אחת שחשוב חצי דבר ואילו עדי חזקה שכל כת מעידה על שנה אחת אינה חשובה עדות חצי דבר, לפי שהשערות הן עצמם הגדלות משא"כ השנים אינם אלא ראיה שקרקע זו היא שלו. ויל"ד כשבאו עדים וכל כת מעידה על כוכב אחד אם חשוב חצי דבר. והוכיח ממעשה בראשית שאף שנבראו הכוכבים ביום רביעי מ"מ כבר ביום הראשון כתוב ויהי ערב ויהי בוקר ומוכח ששייך לילה גם בלי כוכבים.

שקיעת החמהEdit

ע"ע *שקיעת החמה.

מעבר לתחילת הדף