ערך/עיבור שנה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 17:03, 16 April 2021 by עמד בוט (talk | contribs) (→‎עיבור שנים בחו"ל: הסרת תבנית:ערכים שהוטמעה בניווט התחתון)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עיבור שנה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

עיבור שנים בחו"ל[edit]

כשלא הניחו כמותם בארץ ישראל

בגמרא בברכות (סג.) מבואר שאם רוב חכמי ישראל בחו"ל ולא הניחו כמותם בארץ ישראל, מעברים שנים וקובעים חדשים בחו"ל. אמנם בפרקי דרבי אליעזר (פ"ח ועיין בפירוש הרד"ל שם) מובאת שיטה שאסור לקבוע חדשים בחו"ל אף באופן זה.

בזמן שבית המקדש קיים

מצינו מחלוקת אם אף בזמן שבית המקדש היה קיים היו מעברים את השנה וקובעים חדשים בחו"ל במקרה כזה. דעת הרמב"ן (השגות על ספהמ"צ לרמב"ם עשה קנג) שבזמן שבית המקדש קיים שהיו בי"ד הגדול במקומם ולהם הרשות נתונה מן הכתוב לא היה רשות לשום אדם לעבר ולקדש אלא להם או ברשותם. ואילו הרמב"ם (קידוה"ח פ"א ה"ח) הזכיר דין זה שאדם גדול בחכמה שיצא לחו"ל ולא הניח בארץ ישראל כמותו שמחשב וקובע חדשים ומעבר שנים בחו"ל ולא סייג דבריו שבזמן שבית המקדש קיים אינו כן, ומשמע שלא ס"ל חילוק זה. וכן בספר המצוות (שם) כתב שבהעדר החכמים מארץ ישראל אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל שיעבר השנים ויקבע חדשים בחו"ל, ולא סייג דבריו כנ"ל.

מעבר לתחילת הדף