ערך/עביד איניש דינא לנפשיה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 16:47, 20 September 2021 by מושך בשבט (talk | contribs) (→‎top: תיקון)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png עביד איניש דינא לנפשיה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

לכאורה הפי' שבשביל לתפוס א"צ ב"ד, אבל י"מ שנחשב כב"ד לענין דיני עצמו. ע' תקפו כהן (סי' כד) וש"ש (ד, יא). ובשערי חיים (כתובות סי' צה ענף ב אות ב ד"ה ונראה פשוט) כתב שאין לו שם דיין וב"ד ממש אלא רק שיש כח למעשה שלו להיות עליו תורת דין. (ובשיעורי הגר"ח שמואלביץ זה נמצא בשיעור בענין תפיסה בספק קנס משנת תשלד). וע"ע שם מה שביאר את דברי הרא"ש שמהני תפיסה בקנס משום עביד איניש דינא לנפשיה – דעי"ז חל החיוב כיון שנחשב כב"ד.שולי הגליון


מעבר לתחילת הדף