ערך/ספר תורה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 21:39, 14 January 2021 by מצולות ים (talk | contribs) (תבניות קבועות)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ספר תורה

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

טלטולו מבית לבית

תורה לשמה (סימן נח) תלה הדבר אם במקום ציבור או אצל יחיד.

הפחה כשאוחז בו

תורה לשמה (סימן נג) אוסר.

נגיעה בו כשהוא ערום

עם כפפות

תורה לשמה (סימן כו) חילק שאינו דומה למטפחת ואסור לגעת בו בספר תורה כיון שמיועד לידיים ולא לספר והרי זה דומה ליששכר איש כפר ברקאי שהיה כורך ידו בשיראים ועושה עבודה (פסחים נז.).

נשיאתו

עדיפות לנשיאה בימין

תורה לשמה (סימן כב) הזכיר את הכתוב לענין תורה מימינו אש דת למו, וה"ה לשאר ספרי קודש. ובעיקר כשלובש תפילין שעל ידי זה יהיה מסובב במצוות כמבואר בגמרא בשבת (כב.) לענין הדלקת נר חנוכה.

להעבירו לנרתיק פחות

תורה לשמה (סימן כא) אוסר משום מעלים בקודש ואין מורידים.

לחתוך מתוכנו חומש אחד

תורה לשמה (סימן כה) אוסר.


מעבר לתחילת הדף