Difference between revisions of "ערך/מעלין בקודש ולא מורידין"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(→‎לשעה קלה: הסרת תבנית:ערכים שהוטמעה בניווט התחתון)
(מראה מקום למיזם חדש על ה(מ)דף. הרוצה להעתיק הפרטים משם לכאן יתברך)
Line 9: Line 9:
 
תורה לשמה {{ממ|סימן כא}} כתב שאף לשעה קלה אומרים מעלין בקודש ולא מורידין לענין הוצאת ספר תורה מנרתיקו לנרתיק פחות ממנו לפי שעה. והוכיח כן מהוצאת לחם הפנים על שולחן של זהב ולא של כסף עד שיוקטרו הבזיכין, משום מעלין בקודש ולא מורידין {{ממ|מנחות צט.}} אף שהיה זה רק לפי שעה.
 
תורה לשמה {{ממ|סימן כא}} כתב שאף לשעה קלה אומרים מעלין בקודש ולא מורידין לענין הוצאת ספר תורה מנרתיקו לנרתיק פחות ממנו לפי שעה. והוכיח כן מהוצאת לחם הפנים על שולחן של זהב ולא של כסף עד שיוקטרו הבזיכין, משום מעלין בקודש ולא מורידין {{ממ|מנחות צט.}} אף שהיה זה רק לפי שעה.
  
 +
== לעיון נוסף ==
 +
*[[אוצר: מיזמים/חדש על ה(מ)דף/יומא/ס]]
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Revision as of 23:34, 10 June 2021

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png מעלין בקודש ולא מורידין

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הוצאת ספר תורה לנרתיק פחות

תורה לשמה (סימן כא)

עשיית חומש מתוך ספר תורה

תורה לשמה (סימן כה)

לשעה קלה

תורה לשמה (סימן כא) כתב שאף לשעה קלה אומרים מעלין בקודש ולא מורידין לענין הוצאת ספר תורה מנרתיקו לנרתיק פחות ממנו לפי שעה. והוכיח כן מהוצאת לחם הפנים על שולחן של זהב ולא של כסף עד שיוקטרו הבזיכין, משום מעלין בקודש ולא מורידין (מנחות צט.) אף שהיה זה רק לפי שעה.

לעיון נוסף

מעבר לתחילת הדף