ערך/זכירת יציאת מצרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 21:32, 4 January 2022 by Sije (talk | contribs) (הרחבה)
Jump to navigation Jump to search

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png זכירת יציאת מצרים

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אם נחשבת בין מנין המצוות

הסמ"ק מנאה במצוה ק"י; ועי' צבי תפארת על המשנה (בסוף המשניות דפוס וילנה; ברכות פ"א מ"ה) שהקשה על [שאר] מוני המצוות שלא מנאוה.

אם אפשר להזכיר יציאת מצרים של לילה קודם צאת הכוכבים

עי' חדש על ה(מ)דף (מגילה כא).

חילוקים בין דין 'זכירה' (שבכל לילה) ל'סיפור' (שבליל פסח)

עי' חדש על ה(מ)דף (מגילה כא).

מעבר לתחילת הדף