ערך/ברכת הנותן לשכוי בינה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 16:57, 16 April 2021 by עמד בוט (talk | contribs) (→‎זמן אמירת הברכה: הסרת תבנית:ערכים שהוטמעה בניווט התחתון)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png ברכת הנותן לשכוי בינה

ברכת הנותן לשכוי בינה או אשר נתן לשכוי בינה היא אחת מברכות השחר הנאמרות בכל בוקר כשבח והודיה לה' על הנהגות העולם שהאדם נהנה מהם.

נוסח הברכה[edit]

ככל הברכות שאינן סמוכות[1], גם ברכה זו נפתחת בהזכרת שם ומלכות: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם.

בנוגע לסיום הברכה ישנם מנהגים שונים: יש נוהגים[2] לסיים: הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ויש נוהגים[3] לסיים: אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה.

ביאור נוסח הברכה[edit]

'שכוי' הוא לב בלשון המקרא. וכוונת הברכה היא שה' הוא הנותן ללב בינה שעל ידה הוא יכול להבחין בין יום ללילה[4].

זמן אמירת הברכה[edit]

בזמן חכמי התלמוד נאמרה ברכה זו עם שמיעת קול התרנגול[5].

הטעם לאמירת הברכה בשעה זו, כיון שהברכה היא על הבחנת הלב בין היום ללילה, דבר שאף התרנגול מבחין בו. ועוד, שהתרנגול מסייע לאדם להבחין ביום יום ללילה, שעל ידי קריאתו יודע האדם שתכף יאיר היום. ועוד, שבלשון ערבי 'שכוי' הוא תרנגול - כפי שמכונה 'הלב' המבחין בין יום ובין לילה, בלשון המקרא[4].

לאחר זמן נתקן לברך ברכה זו ושאר ברכות השחר בבית הכנסת[6]שולי הגליון


  1. ראו ע' ברכה הסמוכה לחברתה
  2. כן הוא בשלחן ערוך, והרמ"א והמשנ"ב שתקו ולא העירו כלום
  3. דיוקים בנוסח התפלה מהגר"א על פי לשון הכתוב (איוב לח לו): "או מי נתן לשכוי בינה" בלשון עבר
  4. 4.0 4.1 משנ"ב (סק"ד).
  5. ברכות (ס:). ראה גם טור (סימן מו) ושולחן ערוך (שם ס"א).
  6. טור ושולחן ערוך שם. ראה הרחבה בעניין זה בע' ברכות השחר.
מעבר לתחילת הדף