ערך/בית המקדש

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png בית המקדש

קדושת הקרקעEdit

תורה לשמה (סימן כ).

בנין בית המקדשEdit

הצפנת פענח (ביהב"ח פ"א ה"א) הוכיח מדברי תוספות בשבת (קלא. ד"ה ושוין) שמצות ועשו לי מקדש אינה בעצם מעשה הבנין אלא שיהיה בנוי. ומאידך מדברי הראשונים ביבמות (ו.) לא משמע כן.

בנין בית המקדש ביו"ט ובלילה, וירידת ביהמ"ק העתיד מן השמיםEdit

אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף/סוכה/מא.

מעבר לתחילת הדף