Difference between revisions of "ספרי/במדבר"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Line 19: Line 19:
 
* []
 
* []
 
* []|}}
 
* []|}}
 
==תוכן==
 
  
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Revision as of 01:13, 16 September 2020

ספרי TriangleArrow-Left.svg במדבר

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

זה ספר
ספרי
לא יכיל ספור מעלתו
יגיד עליו רעו שם המחבר וקדמותו
רבי שמעון בר יוחאי
סתימתו וחתימתוספר במדבר

במדבר: פרק אפרק בפרק גפרק ד
נשא: פרק הפרק ופרק ז
בהעלותך: פרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב
שלח: פרק יגפרק ידפרק טו
קרח: פרק טזפרק יזפרק יח
חקת: פרק יטפרק כפרק כאפרק כב
בלק: פרק כגפרק כדפרק כה
פינחס: פרק כופרק כזפרק כחפרק כטפרק ל
מטות: פרק לאפרק לב
מסעי: פרק לגפרק לדפרק להפרק לו

·
מעבר לתחילת הדף