משתמש:שבח המצוות/פורטל:מצוות מדרבנן

כאן נערוך בס"ד את שיטות הראשונים והאחרונים על המצוות שמדרבנן באופן מסודר ומפורט על סדר המצוות. ידוע הסימן לזכירת המצוות: שמ"ע בנ"י [מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך שעולה על דברי ומצוות חז"ל הקדושים] ש-שבח, היינו הלל בימים שמחוייבים רק מדרבנן, מ-מגילה, ע-עירובין, ב-ברכות שאינן מדאורייתא [למעט ברכת המזון], נ-נרות שבת ויו"ט ונרות חנוכה, י-נטילת ידים. [הובא בספר הנפלא סימני המצוות להג"ר אברהם מרדכי מררקסון שליט"א] מלבד מצוות אלו שהם כמובן עיקר המצוות מדרבנן, ישנם עוד מצוות רבות שאינן כתובות בתורה וחלקן מרומזות או נלמדות באחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם או שהם הלכה למשה מסיני שכידוע גם להם או לחלק מהם קורא הרמב"ם מצוות מדברי סופרים וכאן נערוך בס"ד גם אותם ככל אשר תשיג ידינו בעזר ממעל.