משתמש:שבח המצוות/דרכי תשובה/הסכמות

ה ס כ מ ו ת הרב הגאון המפורסם, שושילתא דיחוסא, פאר הדור מאור