והייתם נקייםEdit

גר בחו"ל, אין לבני א"י לתמוה אם נמצאו עריכות כשהוא שב"ק אצלם