Open main menu

אוצר הספרים היהודי השיתופי β

אויצרניק

Joined 2 February 2018
10,000 משתמש זה ביצע 10,000 עריכות מתוך 114,422 עריכות באוצר הספרים היהודי השיתופי.

עבודה נוכחיתEdit

  • השלמות דפי בבלי באופן כללי לפי הדף הזה.

תכניותEdit

תובנות להקלדה / עריכהEdit

  • בעת הקלדה מספר מקורי, כדאי לרדת שורה (enter) לפי שורות הספר, זה פתרון נפלא לבעיית השמטת הדומות. (בעת הקלדת הבבלי אני עושה זאת גם כי אולי ימצאו אי פעם בעתיד דרך להציג לפי צורת הדף למי שירצה בכך).