מראי מקומות/אסתר/ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך




רש"י
חכמי צרפת
רלב"ג


אלשיך
טעמא דקרא
מגילת סתרים
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
שלום אסתר
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מראי מקומות TriangleArrow-Left.png אסתר TriangleArrow-Left.png ד

פסוק טזEdit

ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויוםEdit

הגמרא ביבמות (קכא:) מוכיחה מפסוק זה שניתן להיות בצום ג' ימים ולילות רצופים. ובילקוט (אסתר רמז תתרנו ד"ה ויהי ביום) הובא בר"ן ראש השנה (ה. מדפה"ר ד"ה וכתב) הקשה וכי אפשר לעשות כן, ויישב אלא שהיו מפסיקין מבעוד יום. וכן בשוחר טוב (פכ"ב). וצ"ב מגמרא יבמות הנ"ל, וכן תמה באור דוד.

ויישב האור דוד שיותר מג' ימים אפשר להתענות ולא לאכול ולשתות, אך צום בחמשה עינויים אפשר רק ג' ימים, ויותר מכך הוי סכנה. וע"ע ערוך לנר (יבמות קכא:)

והחתם סופר (יו"ד סימן קצ) הביא שנחלקו בזה מדרשים. ועיין ספר חסידים (סימן קסז) ומקור חסד (אות יב).

< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף