Difference between revisions of "מפתחי חכמת אמת/כג"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(כג: מילוי אלפין, ויודין, וההין)
 
(No difference)

Latest revision as of 09:28, 13 February 2020

מפתחי חכמת אמת TriangleArrow-Left.svg כג

כג.
מילוי אלפין, ויודין, וההין

וזהו ג"כ הענין המבואר כמה פעמים בדברי המקובלים "מילוי אלפין", "מילוי יודין", ו"מילוי ההין", כלומר: המילואים של שם הוי' לפעמים הם באלפין באות ה' כמו בשם מ"ה, ואלפין באות ו' כמו בשמות: ס"ג ומ"ה, ולפעמים המילוי הוא בההין באות ה', כמו בשם ב"ן, ולפעמים הההין נתמלאין ביודין, כמו בשמות ע"ב ס"ג, וגם אות ו' נתמלאה ביוד בשם ע"ב.

עה"ד שביארנו כמה מילואים לשם הוי' ב"ה, כן יש מילואים שונים גם לשאר השמות, כמו לשם "אהיה", שישנם ג"כ השינוים המ"ל במילואי הההי"ן וכן בשאר השמות.

ויש ג"כ ענין "מילוי דמילוי", כלומר שגם אותיות המילוי הנ"ל, גם הן נתמלאות בשינוים שונים, וכן יש "מילוי דמילוי דמילוי", עד אין מספר.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף