Difference between revisions of "מעשה רקח/מקוואות/ז"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא+פרידברג) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
 
m (מערכת העביר את הדף מעשה רקח/מקואות/ז לשם מעשה רקח/מקוואות/ז)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:10, 23 May 2020

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מעשה רקח TriangleArrow-Left.svg מקוואות TriangleArrow-Left.svg ז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
יצחק ירנן
מעשה רקח
קרית ספרדפים מקושרים

ספר מעשה רקח פרק ז מהלכות מקואות

ג[edit]

וטיט הנדיק. בדפוס מג"ע וטיט הנרוק ברי"ש ופי' הטור יו"ד סי' ר"א טיט שראוי להריקו אמנם רש"י ז"ל בזבחים דף כ"ב פי' נדוק דק שראוי להריקו מכלי אל כלי:

ד[edit]

@04והשכר}

. מרן ז"ל לא הזכיר מקומו והוא בפ"ג דעירובין דף כ"ט הביאו התוס' יו"ט ז"ל פ"ז א"ר זירא אמר שמואל שכר מערב בו ופוסל את המקוה בג' לוגין ופסקו רבינו פ"א דעירובין הל' י"א. ומ"ש בספרי רבינו

ג' לוגין מהן. בדפוס מג"ע מהן נמחק:

ז[edit]

מקוה שהדיח בו כלי זתים. כ"כ גם בדפוס מג"ע אמנם גירסתינו במשנה פ"ז סלי זתים:

ט[edit]

ואם היה במקוה מ' סאה וכו'. עיין מ"ש פ"ה הל' א' וה' ופ"ו הל' י"ד, ומ"ש

אפילו חבית של יין עיין מ"ש בפ"ו הל' י':

י[edit]

ג' לוגין מים שאובים וכו'. אף דבחולין דף כ"ו תני לה ג' לוגין חסר קרטוב מ"מ במכות דף ד' מסיק כרב יוסף דלא תני חסר קרטוב וכן הוא סתם מתני' בפ"ז דמקואות וקצת תימה על מרן ז"ל שהזכיר מההיא דחולין דהתם חסר קרטוב וטפי הו"ל להזכיר ההיא דמכות כמבואר. וידוע דקרטוב הוא דינר וכמ"ש רבינו בפירוש המשנה:

יא[edit]

ג' לוגין חסר דינר וכו'. הא דלא תני ונפל לתוכן דינר יין כי רישא כבר כתבו ז"ל במכות דף ד' מפני שדרך היין לשנות מראה המים משא"כ החלב:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון