מהרש"א - חידושי הלכות/יומא/יג/א

מהרש"א - חידושי הלכות TriangleArrow-Left.png יומא TriangleArrow-Left.png יג TriangleArrow-Left.png א


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף

לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זה (לעת עתה זמין למנויים בלבד - למעט דף ב.)לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
ריטב"א
תוספות רי"ד
תוספות ישנים

חי' הלכות מהרש"א
רש"ש


שינון הדף בר"ת


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


בד"ה אלא לחדא כו' לפי שאינה תדירה בכאן לראות אם לא תמות חברתה כו' עכ"ל ר"ל שהרי אם תמות חברתה צריכה היא ליכנס לבהכ"נ שלא יהא גיטה גט והיה קם בלא בית אבל ק"ל להאי תירוצא אם נאמר שהיא אינה תדירה אצל חברתה ואטו בכפה תלו לה מכ"ש דהכהן גדול אינו אצלה ביוה"כ לראות דקא בעי למיחש ולהקדים ליכנס לבהכ"נ כדקאמר תלמודא ובת"י זה התירוץ אינו:

בד"ה ולחדא כו' פי' ולשניה אמר ע"מ שלא תמות חברתה כו' עכ"ל הלשון ולשניה שכתבו לכאורה הוא מגומגם דהא קמייתא קרו לה בסמוך בדבריהם וי"ל דקרו לה הכא שניה משום שלא הוזכרה בגמרא מיהו בכל הספרים שלנו כתוב בהך קמייתא לחדא א"ל ה"ז גיטך ע"מ שלא תמות חברתך ולחדא כו' וק"ל:

בד"ה ולחדא א"ל ה"ז גיטך ע"מ שלא תיכנסי לבהכ"נ כו' עכ"ל כצ"ל:

בד"ה ודלמא לא כו' וא"כ הכי פריך ודלמא לא מתה רחל כו' תנאי אחר שיוליכוה לבהכ"נ מ"מ כו' עכ"ל כצ"ל:

בד"ה היה עומד כו' לפרש לפ"ז ול"נ דבכ"ג איירי אע"ג כו' איכא למימר בכ"ג פליגי עכ"ל הס"ד ואח"כ מ"ה שאינו עובד כו' כצ"ל:

בד"ה שאינו כו' ולא ה"מ לשנויי דכל היום אאינו אוכל כו' דיום מיתה דאורייתא ודיום כו' עכ"ל ר"ל דכל היום אאינו אוכל קאי ות"ק אינו אוכל אף בלילה קאמר משום דאנינות לילה דיום מיתה דאורייתא ודחו ליה דהא לר"י נמי אנינות לילה דיום מיתה נמי דאורייתא וליכא למימר נמי דאאינו אוכל קאי ר"י וקאמר כל היום דיום קבורה הוא דאסור מדאורייתא אבל אנינות לילה דיום קבורה אוכל מדאורייתא דא"כ ת"ק דקאמר אינו אוכל אפילו בלילה דיום קבורה מדאורייתא קאמר והא מלתא ליכא למאן דאמר דסבר אנינות לילה דיום קבורה דאינו אוכל מדאורייתא ודו"ק:


< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון