מגדל עוז/אישות/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 13:29, 27 May 2020 by אברהם ברוכוביץ (talk | contribs) (הסרת כפילויות)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png אישות TriangleArrow-Left.png ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

מגיד משנה
לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז
משנה למלך


מפרשי הרמב"ם

אבן האזל
אור שמח
בני אהובה
חידושי רבנו חיים הלוי
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קובץ על יד החזקה
קרית ספר
שער המלך
תשובה מיראה


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע" לפרק זה במהדורה הדיגיטלית של אתר "שיתופתא"


א - ב - ג - ד[edit]

המקדש על תנאי עד בין שיהיה מן האשה. במציעא סוף פרק השוכר את הפועלים (דף נ"ד):

וכל תנאי שבעולם עד [הלכה ד'] ואינה צריכה ליתן: כתב הראב"ד ז"ל לא זו הדרך וכו' דהיינו התנאי עכ"ל: ואני אומר בטוב נראה לעין שהמקרא לא קרא כל לשון הפיסקא לפני הראב"ד ז"ל (כמו שהעתקתיה אני) שאם היה שומע לא היה אומר כן עוד האריך וכי אמר הרי את מקודשת מה יועיל אם לא יתן וכבר פירש ר"מ ז"ל אפילו היה הכל תוך כדי דיבור כדמשמע סוף נדרים ואין לך מהירות גדול מזה וכשתעיין יפה בלשון שניהם באמירה ומעשה אין ביניהם כלל מחלוקת לפי דעתי וכל זה מפורש גיטין פרק מי שאחזו קורדיקוס (דף ע"ה):

ה - ו[edit]

וכן אם אמר לה אם לא תתני עד ואינה צריכה ליתן לו כלום. בגיטין פרק מי שאחזו קורדיקוס:

ח[edit]

הרי שהתנה בדבר שאפשר עד ולא תתגרש. פרק המגרש (דף פ"ד):

ט[edit]

ובמה אמרו עד שמנעה אותך ממנו. סוף הפועלים (דף צ"ד):

י - יא - יב - יג[edit]

כיצד כגון שקידש אשה עד אין כאן תנאי. פרק המגרש (דף פ"ד):

יד[edit]

יש מקצת גאונים עד וכן ראוי לעשות. פרק קורדיקוס (דף ע"ה):
כתב הראב"ד ז"ל כבר כתבנו הטעם בספר המשפטים כדברי האחרונים עכ"ל: ואני אומר מאחר שזו מחלוקת ישנה לדברי הכל אין בזה השגה על ר"מ ז"ל ואין לי עסק בזה החיבור להאריך בבירור הדעות ע"פ ראיות ועוד שכבר חקקתים כשיטתיה פרק האומר (דף ס"א) ופרק מי שאחזו קורדיקוס ופרק המגרש ופרק השוכר את הפועלים והרבה מקומות בתלמוד:

טו[edit]

המקדש על תנאי עד המקח או המתנה. פרק האומר (דף ס'):

טז - יז - יח[edit]

בד"א כשהיה שם תנאי עד הפרק. בקידושין פרק האומר ובגיטין פרק מי שאחזו:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.