ילקוט שמעוני/ב/תרל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 07:59, 4 May 2021 by יהודי כשר (talk | contribs) (יצירה)
Jump to navigation Jump to search

ילקוט שמעוני TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png תרל

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

'כי לא אל חפץ רשע אתה' (תהלים ה ה), אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר (יחזקאל לג יא) 'אמור אליהם חי אני נאם ה' אם אחפוץ במות המת'. 'לא יגורך רע', שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם, 'צדק לפניו יהלך' (תהלים פה יד), ו'אש לפניו תאכל' (תהלים נ ג), 'לפניו ילך דבר' (חבקוק ג ה), ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר (דברים כד יג) 'ולך תהיה צדקה'. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.

·
מעבר לתחילת הדף