Difference between revisions of "ילקוט שמעוני/ב/תרל"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 1: Line 1:
 
{{ניווט כללי עליון}}
 
{{ניווט כללי עליון}}
  
{{מנוקד|'''כִּי לֹא אֵל חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה'''}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#ה|תהלים ה, ה]]}}, אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/יחזקאל/לג#יא|יחזקאל לג, יא]]}} {{מנוקד|אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם ה' אִם אֶחְפֹּץ}} - {{מנוקד|בְּמוֹת הַמֵּת}} {{ממ|[[תנ"ך/יחזקאל/יח#לב|יחזקאל יח, לב]]}}. {{מנוקד|'''לֹא יְגֻרְךָ רָע'''}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#ה|תהלים ה, ה]]}}, שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם: {{מנוקד|צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/פה#יד|תהלים פה, יד]]}}, ו{{מנוקד|אֵשׁ לְפָנָיו תֹּאכֵל}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/נ#ג|תהלים נ, ג]]}}, {{מנוקד|לְפָנָיו יֵלֶךְ דָּבֶר}} {{ממ|[[תנ"ך/חבקוק/ג#ה|חבקוק ג, ה]]}}, ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/דברים/כד#יג|דברים כד, יג]]}} {{מנוקד|וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה}}. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.
+
אמר רבי שמואל ארבעה מזמורים שהיה לאדם הראשון לאומרן אמרן דוד, אלו הם: {{מנוקד|לַה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/כד#א|תהלים כד, א]]}}. ולמה היה צריך אדם הראשון לאומרו, שבשבילו נברא העולם על מלואתו, והַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/יט#ב|תהלים יט, ב]]}}. ולמה היה צריך לאומרו, שהוא ראה אותן תחלה. ו{{מנוקד|מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/צב#א|תהלים צב, א]]}}. שהשבת פינת אותו מן הדין. ו{{מנוקד|'''לַמְנַצֵּחַ אֶל הַנְּחִילוֹת'''}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#א|תהלים ה, א]]}}. שהוא נחל את העולם תחלה, {{מנוקד|'''אֲמָרַי הַאֲזִינָה ה''''}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#א|שם ב]]}}. אמר דוד לפני הקב"ה בשעה שיש בי כח לעמוד לפניך בתפלה ולהוציא {{מנוקד|'''אֲמָרַי הַאֲזִינָה'''}}, וכשאין בי כח התבונן מה בלבי, {{מנוקד|'''בִּינָה הֲגִיגִי'''}}. ר' יהודה פתר קרייא במלכיות, {{מנוקד|'''אֲמָרַי הַאֲזִינָה ה''''}} בבבל, {{מנוקד|'''בִּינָה הֲגִיגִי'''}} במדי, {{מנוקד|'''הַקְשִׁיבָה לְקוֹל שַׁוְעִי'''}} ביון, {{מנוקד|'''כִּי אֵלֶיךָ אֶתְפַּלָּל'''}} באדום, ולמה אמר {{מנוקד|'''מַלְכִּי וֵאלֹהָי'''}} באדום, אלא אמרו ישראל לפני הקב"ה ראה כמה גזירות גוזרים עלי שאבטל אלהותך ממני ולא בטלנו.
 +
{{מנוקד|'''כִּי לֹא אֵל חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה'''}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#ה|תהלים ה, ה]]}}, (כתוב ברמז ב' וברמז קל"ה וברמז תק"ל). אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/יחזקאל/לג#יא|יחזקאל לג, יא]]}} {{מנוקד|אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם ה' אִם אֶחְפֹּץ}} - {{מנוקד|בְּמוֹת הַמֵּת}} {{ממ|[[תנ"ך/יחזקאל/יח#לב|יחזקאל יח, לב]]}}. {{מנוקד|'''לֹא יְגֻרְךָ רָע'''}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/ה#ה|תהלים ה, ה]]}}, שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם: {{מנוקד|צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/פה#יד|תהלים פה, יד]]}}, ו{{מנוקד|אֵשׁ לְפָנָיו תֹּאכֵל}} {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/נ#ג|תהלים נ, ג]]}}, {{מנוקד|לְפָנָיו יֵלֶךְ דָּבֶר}} {{ממ|[[תנ"ך/חבקוק/ג#ה|חבקוק ג, ה]]}}, ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/דברים/כד#יג|דברים כד, יג]]}} {{מנוקד|וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה}}. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.
  
 
{{ניווט כללי תחתון}}
 
{{ניווט כללי תחתון}}

Revision as of 10:45, 4 May 2021

ילקוט שמעוני TriangleArrow-Left.png ב TriangleArrow-Left.png תרל

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

אמר רבי שמואל ארבעה מזמורים שהיה לאדם הראשון לאומרן אמרן דוד, אלו הם: לַה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ (תהלים כד, א). ולמה היה צריך אדם הראשון לאומרו, שבשבילו נברא העולם על מלואתו, והַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל (תהלים יט, ב). ולמה היה צריך לאומרו, שהוא ראה אותן תחלה. ומִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הַשַּׁבָּת (תהלים צב, א). שהשבת פינת אותו מן הדין. ולַמְנַצֵּחַ אֶל הַנְּחִילוֹת (תהלים ה, א). שהוא נחל את העולם תחלה, אֲמָרַי הַאֲזִינָה ה' (שם ב). אמר דוד לפני הקב"ה בשעה שיש בי כח לעמוד לפניך בתפלה ולהוציא אֲמָרַי הַאֲזִינָה, וכשאין בי כח התבונן מה בלבי, בִּינָה הֲגִיגִי. ר' יהודה פתר קרייא במלכיות, אֲמָרַי הַאֲזִינָה ה' בבבל, בִּינָה הֲגִיגִי במדי, הַקְשִׁיבָה לְקוֹל שַׁוְעִי ביון, כִּי אֵלֶיךָ אֶתְפַּלָּל באדום, ולמה אמר מַלְכִּי וֵאלֹהָי באדום, אלא אמרו ישראל לפני הקב"ה ראה כמה גזירות גוזרים עלי שאבטל אלהותך ממני ולא בטלנו. כִּי לֹא אֵל חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה (תהלים ה, ה), (כתוב ברמז ב' וברמז קל"ה וברמז תק"ל). אין אתה חפץ בחיובן של בריות, שנאמר (יחזקאל לג, יא) אֱמֹר אֲלֵיהֶם חַי אָנִי נְאֻם ה' אִם אֶחְפֹּץ - בְּמוֹת הַמֵּת (יחזקאל יח, לב). לֹא יְגֻרְךָ רָע (תהלים ה, ה), שאין גר אתה אצל הרעה ולא הרעה גרה אצלך. אתה מוצא שלש לגיונות הולכים לפני הקב"ה, ואלו הם: צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ (תהלים פה, יד), ואֵשׁ לְפָנָיו תֹּאכֵל (תהלים נ, ג), לְפָנָיו יֵלֶךְ דָּבֶר (חבקוק ג, ה), ואיזה הפנימי שלהם, צדק, שנאמר (דברים כד, יג) וּלְךָ תִּהְיֶה צְדָקָה. א"ר יודן, להודיעך כמה כחה של צדקה, ועד היכן מתן שכרה.

·
מעבר לתחילת הדף