Difference between revisions of "ברכת שמואל"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
Line 8: Line 8:
  
 
{{מרכז|{{גופן|3||'''ואור תורתו היתה זורחת בק"ק קראקא עיר החכמה והגליל יצ"ו.{{ש}} ה"ה מיקירי ק"ק וילנא.{{ש}} הובא אל עבודת הקדש ע"י האלוף בתורה{{ש}} האברך רך בשנים ואב בחכמה התורני{{ש}} מהר"ר'''}} {{גופן|5||'''צבי הירש'''}} {{גופן|3||'''בן הגאון הרב המחבר ז"ל'''}}}}
 
{{מרכז|{{גופן|3||'''ואור תורתו היתה זורחת בק"ק קראקא עיר החכמה והגליל יצ"ו.{{ש}} ה"ה מיקירי ק"ק וילנא.{{ש}} הובא אל עבודת הקדש ע"י האלוף בתורה{{ש}} האברך רך בשנים ואב בחכמה התורני{{ש}} מהר"ר'''}} {{גופן|5||'''צבי הירש'''}} {{גופן|3||'''בן הגאון הרב המחבר ז"ל'''}}}}
 +
 +
{{#שווה:|כן|
 +
==קישורים חיצוניים==
 +
* []
 +
* []|}}
  
 
==תוכן==
 
==תוכן==

Latest revision as of 19:27, 21 November 2020

ספר
ברכת שמואל
והוא חיבור נפלא על כל התורה
דרשות נפלאות אשר יסד וחיבר ואיזן וחיקר הרב הישר והיקר
ה"ה המאור הגדול הרב המפורסם בדורו
הגאון המופלא אב"ד ור"מ נ"י ע"י נר המערבי פ"ה
מהר"ר אהרן שמואל בן הישיש ונכבד המנוח
הקצין כהר"ר
ישראל קאיידינבור
ואור תורתו היתה זורחת בק"ק קראקא עיר החכמה והגליל יצ"ו.
ה"ה מיקירי ק"ק וילנא.
הובא אל עבודת הקדש ע"י האלוף בתורה
האברך רך בשנים ואב בחכמה התורני
מהר"ר
צבי הירש בן הגאון הרב המחבר ז"ל


תוכן[edit]

הקדמות[edit]

הקדמת בן המחבר

ספר בראשית[edit]

פרשת בראשיתפרשת נחפרשת לך לךפרשת ויראפרשת חיי שרהפרשת תולדותפרשת ויצאפרשת וישלחפרשת וישבפרשת מקץפרשת ויגשפרשת ויחי

ספר שמות[edit]

פרשת שמותפרשת ואראפרשת באפרשת בשלחפרשת יתרופרשת משפטיםפרשת תרומהפרשת תצוהפרשת כי תשאפרשת ויקהלפרשת פקודי

ספר ויקרא[edit]

פרשת ויקראפרשת צופרשת שמיניפרשת תזריעפרשת מצורעפרשת אחרי מותפרשת קדושיםפרשת אמורפרשת בהרפרשת בחקותי

ספר במדבר[edit]

פרשת במדברפרשת נשאפרשת בהעלותךפרשת שלחפרשת קרחפרשת חקתפרשת בלקפרשת פינחספרשת מטותפרשת מסעי

ספר דברים[edit]

פרשת דבריםפרשת ואתחנןפרשת עקבפרשת ראהפרשת שופטיםפרשת כי תצאפרשת כי תבואפרשת נצביםפרשת וילך ושבת תשובהפרשת האזינופרשת וזאת הברכה