Difference between revisions of "בכורי יעקב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(אינדקס בכורי יעקב)
 
(No difference)

Latest revision as of 14:21, 11 October 2019

ספר
בכורי יעקב
על
הלכות סוכה ולולב

אשר בו קבצתי ואספתי פסקי דינים מפוסקים ושו"ת ראשונים ואחרונים להלכות האלה. בררתים וצרפתים כיד ד' הטובה עלי. גם הוספתי דינים רבים אשר חנני ד' להאיר עיני בהם

הכנתיו בעניי אנכי הדל והצעיר באלפי ישראל
יעקב בלאאמ"ו מוהר"ר אהרן עטלינגען נר"ו יאיר
השומר משמרת הקדש למשמרת בני ישראל בק"ק אלטונא והמדינה יע"א

מפתח הסימנים[edit]

הלכות סוכה

תרכהתרכותרכזתרכחתרכטתרלתרלאתרלבתרלגתרלדתרלהתרלותרלזתרלחתרלטתרמתרמאתרמבתרמגתרמד

הלכות לולב

תרמהתרמותרמזתרמחתרמטתרנתרנאתרנבתרנגתרנדתרנהתרנותרנזתרנחתרנטתרסתרסאתרסבתרסגתרסדתרסהתרסותרסזתרסחתרסט

מהדורות דפוס[edit]

  • אלטונה תקצ"ו באתר "HebrewBooks"
  • אלטונה תרי"ח באתר "HebrewBooks"