אמרי בינה (בן איש חי)/עושה פלא/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 18:37, 31 July 2020 by מהדורה קמא (talk | contribs) (יצירה אוטומטית מתוך טקסט בנחלת הכלל (ספריא) + טיפול בידי מתנדבי האוצר)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אמרי בינה (בן איש חי) TriangleArrow-Left.svg עושה פלא TriangleArrow-Left.svg ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

(א) בפרק זה אביא פרפראות שהיו כתובים אצלי בעזה"י:
איש אחד מן הרמתים, נשא עיניו לשמים וירד אליו עוף גדול בעל כנשים, הוא צפור דרור יפה עינים, ויאמר לו נלכה נא שנינו יחד בארץ הלזו אשר בה מלחמה וקרב ואני אתן לך קרן עצום ורב, ועסוק במשא ומתן בהצלחה, ואחלוק עמך בכל ההרוחה, אך אהיה אנכי קרוב לשכר ורחוק מן ההפסד, כאשר בן המלך יסד, יען כי צפור דרור אנכי ולא אשמע עוד יללה ובכי, ורק אקבל את הטובה, ולא אוסיף לדאבה, וטובתי היא שלימה כי ברכת ה' תעשיר ולא יוסיף עוצב עמה ואם אתה תשמע לקול צפצופי והגיוני, גם אתה תהיה כמוני, ולא תראה ימי עוני, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום:

(ב) החכם השלם, לא ישוב להתעלם, כי יפקיד פקדונו לאל אחד, ואז יאכל בבית אחד, ועליו נאמר והחכמה תחיה בעליה, ולא תסיר עדיה מעליה, ותרץ עוד אל הבאר עד אשר תנחל כל אשר אליה:

(ג) תמיהא לי מלתא איך זכר יתעבר מזכר ואם נתעבר והביא זכר, תווהא על תווהא הוא, שאם נקבה צפונה אתו היה לו להביא נקבה תווהא הוא:

(ד) תמיהא לי האי מלתא, איך העלמה שנולדה היום היא תוליד למחר, ואיך היום היא בת קטנה, ומתר תהיה הגדולה. מה רבו מעשיך ה' כי גדול אתה ועושה נפלאות. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה:

(ה) אדם. אמר המחבר עוד אזכיר כאן מה שרשמתי בגליון בספרי רבינו האר"י זלה"ה:

(ו) א
כתב הרב זלה"ה שצריך לכוין ולתקן מקום פגם הגאוה שיכוין בשם י"ה דההין בזה יו"ד ה"ה כי בו סוד הגאוה בשתי בחינות כפשוטו וכמילואו בסוד אשירה לה' כי גאה גאה וכו', וג"כ רמז לדבר סור מרע ועשה טוב, ולז"א אל תמנע טוב מבעליו, ולעתיד יכלו גסי הרוח, ולכן כתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד:

(ז) ב
כתב הרב זלה"ה העובר על מצות כבוד או"א הפגם שלו הוא בשם י"ה שהם או"א, ובהיותו במלוי אלפין כזה יו"ד ה"א עולה בגמטריא כ"ו, ולכן יתענה כנגדו כ"ו תעניות, ובכל יום שיתענה ילקה כ"ו מלקיות ויכוין בשם הנז' וכו', וג"כ סימן לדבר בן יתקן בן, ולז"א בן יכבד אב ורמז לדבר הראשנות יגידו כי כל אחד בשלשה תראנו ואלף שנים בעירך מבית ומחק תצפנו, ואם תשכיל לראות בפתח הראשון, ותביט גם בשני אז תמצא רמז שני, ולז"א כבד את אביך ואת אמך:

(ח) ג
כתב הרב זלה"ה בסוד הפסוק ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני, לאה כתר שלה י"ו אורות דארבעה אלפין דשם אהיה ורחל שמונים אורות שהם ד"פ היה וכו', וג"כ סימן לדבר אליהו:

(ט) ד
כתב הרב זלה"ה לצורך הזווג צריך להיות נסירה וכו' וג"כ רמז לדבר אתוון למפרע:

(י) ה
כתב הרב זלה"ה מה שנעשה בשבת מאליו נעשה בחול ע"י תפלתינו, וג"כ סימן לדבר בחול חיל ובשבת שבת:

(יא) ואו
כתב הרב זלה"ה הא ראשנה היא בינה וצורתה די, וג"כ רמז לדבר אות הצדי ואם תוסיף דעת תבין הדברים.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.