אוצר:עריכה תורנית/פורום/רעיונות

בדף זה ידונו העורכים ברעיונות חדשים העולים מעת לעת, לתיקון שדרוג וחידוש ארון הספרים היהודי והמתלווה לכך.


1. פירוש רש"י על המשנה עם הערות שולייםEdit

לאחרונה התחילו להעלות בחלק מהמהדורות החדשות של המשניות, פירוש רש"י המלוקט מתוך פירוש רש"י לש"ס. דא עקא, שפירוש רש"י על הש"ס בנוי הרבה פעמים על ההו"א בגמרא באופן שהלומדו על סדר המשנה ימצא את עצמו נבוך ואף טועה בדבר משנה. ראוי היה ללקט באופן דומה את פירושי רש"י על המשניות מתוך פירושו לש"ס בתוספות הערות שוליים שיבארו ויבהירו את דבריו, בדומה לפירושי הראשונים היוצאים תמידים כסדרם על ידי מכוני הההדרה השונים. עורך תורני (שיחה) 18:00, 4 ביולי 2021 (IDT)

2. ספר הערוך מוהדר לפי אותיותEdit

קיים במהדורה דיגטלית בספריא, ובאוצר הספרים עובר ההדרה משמעותית יותר. נוספה ידיעה חשובה לההדרת הספר.

3. שדי חמד - הוצאה מחודשתEdit

דווח על עבודה של אחד המכונים על הוצאה מחודשת. באוצר הספרים נערכים מיזמים מסויימים לתמצות הספר וסידור תוכנו במרחב הערכים.

4. משניות עם מקורות הברטנוראEdit

מאחר שרוב דבריו מבוססים על פירושי הראשונים שקדמו לו ראוי היה לציין כל דבר מאין מקורו. [אחר שפעמים משיגים עליו פרשני המשנה והוא יסודו בהררי קודש]

יש לציין שהרבה פעמים ניתן למצוא מקורו בר"י מלוניל -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי

5. זוהר ע"פ נוסחאות מדוייקותEdit

על־סמך דפוס ראשון (דפוס מנטובה), שהוא השגור בפי לומדי הזה"ק מדורות הראשונים ועד הֵנָּה. ובשוליו הגהות מדפוסי קושטא, אמשטרדם, ליוורנו (וגם וילנא), ושם יִכָּללו תיקוני רבותינו מפרשי הזה"ק; נוסף לזה, ראוי שיבואו גם נוסחאות ה'זהר גדול' (דפוס קרימונה) ושאר כת"י - אך כמדור בפ"ע.

6. ספרי קבלה כגון עץ חייםEdit

בהוצאה חדשה ובהירה ומוגהת ע"י ת"ח.

יש כמה מכונים שהוציאו כעין זה -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי .

7. הצעה לייעול בפתיחת וכו' בתלמוד בבליEdit

מצטט את ההצעה כפי שהובאה בהודעה מייל מטעם 'חדשות עולם הספר': הרב ש. פ. כתב: יש לציין על דבר אחד שלא תוקן בשום ש"ס מהמהדורות החדשות, והוא פתיחת תיבת וכו'. פעמים שכל הסוגיא שהגמרא עוסקת בה, איננה על התיבות שנזכרו בתחילת הענין רק על מה שמרומז בתיבת וכו'.

דוגמא לדבר אנו מוצאים במסכת בבא קמא (טז.): 'הזאב והארי וכו', מאי ברדלס. היכן נזכר הברדלס שהגמרא שואלת עליו מה הוא? הברדלס מתחבא בתיבת וכו'...

אמת שבתוך העמוד אי אפשר לשנות מפני צורת הדף, אך ניתן לייחד לכך מדור בשולי העמוד. אולי מעל במה זו יתעורר מי מהמדפיסים ומהדירים לפתור בעיה זו לרווחת לומדי הש"ס, והיה זה שכרו. מצולות ים (שיחה) 20:06, 16 בנובמבר 2022 (IST)