Difference between revisions of "אוצר:מיזמים/רש"ש"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
(הוספה)
Line 11: Line 11:
 
יש לשים לב שלפעמים מדפיסי ש"ס וילנא הכניסו בסוגריים מראי מקומות שהם חלק מהטקסט ויש להוציאם אל מחוץ לסוגריים. לדוגמה: וכמו שכתבו התוס' (בפסחים כג:) - במהדורתנו: וכמו שכתבו התוס' בפסחים (כג:).
 
יש לשים לב שלפעמים מדפיסי ש"ס וילנא הכניסו בסוגריים מראי מקומות שהם חלק מהטקסט ויש להוציאם אל מחוץ לסוגריים. לדוגמה: וכמו שכתבו התוס' (בפסחים כג:) - במהדורתנו: וכמו שכתבו התוס' בפסחים (כג:).
  
== הוספת הרש"ש בהערות שוליים ==
+
=== הוספת הרש"ש בהערות שוליים ===
 
כשהרש"ש מביא מקור ומקשה עליו, יש להיכנס לאותו המקור ולהוסיף או לציין להערת הרש"ש בשולי הגליון. ראו לדוגמה: [[רע"ב/פסחים/א]] ו[[תוספות יום טוב/פסחים/א]].
 
כשהרש"ש מביא מקור ומקשה עליו, יש להיכנס לאותו המקור ולהוסיף או לציין להערת הרש"ש בשולי הגליון. ראו לדוגמה: [[רע"ב/פסחים/א]] ו[[תוספות יום טוב/פסחים/א]].
  

Revision as of 11:07, 23 February 2021

ההדרת חידושי והגהות הרש"ש
לרגל יומא דהילולא - י"א אדר ב'

הדרכה כללית על אופן ההדרה

הסרת תבנית "העלאה אוטומטית"

הטקסט של פירוש הרש"ש הועלה ממהדורה אינטרנטית תחת רשיון נחלת הכלל. ככזו, פעמים רבות יש בה חוסרים והחלפות (לדוגמה: פירוש על דף אחד מופיע תחת דף אחר או תחת עמוד אחר באותו הדף). יש לעבור מול טקסט מודפס (אף הוא ללא זכויות יוצרים) ולבדוק אם הכל תקין באופן כללי (לא מדובר על הגהה אלא רק על מעבר על מבנה הדף והקטעים באופן כללי). אם הכל תקין - להסיר את התבנית ולכתוב בתקציר "נבדק והוסרה תבנית העלאה אוטומטית".

קישורים פנימיים

לבדוק שכל מה שראוי להיות קישור פנימי אכן מופיע ככזה, אם זה הפניה למקום אחר בגפ"ת או לספרי המפרשים השונים.

יש לשים לב שלפעמים מדפיסי ש"ס וילנא הכניסו בסוגריים מראי מקומות שהם חלק מהטקסט ויש להוציאם אל מחוץ לסוגריים. לדוגמה: וכמו שכתבו התוס' (בפסחים כג:) - במהדורתנו: וכמו שכתבו התוס' בפסחים (כג:).

הוספת הרש"ש בהערות שוליים

כשהרש"ש מביא מקור ומקשה עליו, יש להיכנס לאותו המקור ולהוסיף או לציין להערת הרש"ש בשולי הגליון. ראו לדוגמה: רע"ב/פסחים/א ותוספות יום טוב/פסחים/א.

הערות שוליים ברש"ש

אם יש מישהו מהאחרונים שדיבר על הרש"ש כאן - לציין אליו בהערת שוליים [לא לשכוח להוסיף את תבנית "שולי הגליון"].

קישורים נצרכים