Difference between revisions of "אוצר:בית המדרש/מועדים/בין המצרים"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
 
:{{א|איתמר|נירון}} קיסר כנראה לא היה הרבה יותר עדין וגם עליו נכתב שהתגייר ומבניו יצא רבי מאיר {{ממ|[[בבלי/גיטין/נו/א|גיטין נו.]]}}. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:32, 31 ביולי 2020 (IDT)
 
:{{א|איתמר|נירון}} קיסר כנראה לא היה הרבה יותר עדין וגם עליו נכתב שהתגייר ומבניו יצא רבי מאיר {{ממ|[[בבלי/גיטין/נו/א|גיטין נו.]]}}. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:32, 31 ביולי 2020 (IDT)
 
:מעניין לציין שבירושלמי {{ממ|[[ירושלמי/תענית/ד/ה|תענית פ"ד ה"ה]]}} מובא המעשה עם נבוזארדן אך לא מוזכר כלל שהתגייר. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:41, 31 ביולי 2020 (IDT)
 
:מעניין לציין שבירושלמי {{ממ|[[ירושלמי/תענית/ד/ה|תענית פ"ד ה"ה]]}} מובא המעשה עם נבוזארדן אך לא מוזכר כלל שהתגייר. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:41, 31 ביולי 2020 (IDT)
::מצורף בזה מאמר על נבוזראדן המחדד את החידוש והעוצמה בגיורו [[נבוזראדן]]
+
::מצורף בזה מאמר על [[נבוזראדן]] המחדד את החידוש והעוצמה בגיורו.

Revision as of 15:40, 31 July 2020

נבוזארדן

האם ידוע למי מ'חכמי אוצר הספרים' מה עלה בגורלו של נבוזארדן אחרי שהתגייר?
מי הבי"ד שהסכים לגיירו?
היכן דר?
האם היתה בת ישראל שהסכימה להנשא לו? ואם העמיד בנים בכרם ד' צבקות? איתמר (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה

נירון קיסר כנראה לא היה הרבה יותר עדין וגם עליו נכתב שהתגייר ומבניו יצא רבי מאיר (גיטין נו.). תורה לשמה (שיחה) 02:32, 31 ביולי 2020 (IDT)
מעניין לציין שבירושלמי (תענית פ"ד ה"ה) מובא המעשה עם נבוזארדן אך לא מוזכר כלל שהתגייר. תורה לשמה (שיחה) 02:41, 31 ביולי 2020 (IDT)
מצורף בזה מאמר על נבוזראדן המחדד את החידוש והעוצמה בגיורו.