Difference between revisions of "אוצר:בית המדרש/מועדים/בין המצרים"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
:{{א|איתמר|נירון}} קיסר כנראה לא היה הרבה יותר עדין וגם עליו נכתב שהתגייר ומבניו יצא רבי מאיר {{ממ|[[בבלי/גיטין/נו/א|גיטין נו.]]}}. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:32, 31 ביולי 2020 (IDT)
 
:{{א|איתמר|נירון}} קיסר כנראה לא היה הרבה יותר עדין וגם עליו נכתב שהתגייר ומבניו יצא רבי מאיר {{ממ|[[בבלי/גיטין/נו/א|גיטין נו.]]}}. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:32, 31 ביולי 2020 (IDT)
 
:מעניין לציין שבירושלמי {{ממ|[[ירושלמי/תענית/ד/ה|תענית פ"ד ה"ה]]}} מובא המעשה עם נבוזארדן אך לא מוזכר כלל שהתגייר. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:41, 31 ביולי 2020 (IDT)
 
:מעניין לציין שבירושלמי {{ממ|[[ירושלמי/תענית/ד/ה|תענית פ"ד ה"ה]]}} מובא המעשה עם נבוזארדן אך לא מוזכר כלל שהתגייר. [[משתמש:תורה לשמה|תורה לשמה]] ([[שיחת משתמש:תורה לשמה|שיחה]]) 02:41, 31 ביולי 2020 (IDT)
::מצורף בזה מאמר על נבוזראדן המחדד את החידוש והעוצמה בגיורו [[נבוזראדן]]
+
::מצורף בזה מאמר על [[משתמש:איתמר/נבוזראדן|נבוזראדן]] המחדד את החידוש והעוצמה בגיורו. {{לא חתם|איתמר}}
 +
{{כתב מחוק|:::{{א|איתמר}}, הסתקרנתי. [[משתמש:יעקב שלם|יעקב שלם]] ([[שיחת משתמש:יעקב שלם|שיחה]]) 21:33, 1 באוגוסט 2020 (IDT)}}
 +
:::העבירו את הדף למקום אחר (עכשיו הקישור מתוקן) ומכאן תגובתי הקודמת. דברים יפים מאד, תודה רבה. [[משתמש:יעקב שלם|יעקב שלם]] ([[שיחת משתמש:יעקב שלם|שיחה]]) 21:49, 1 באוגוסט 2020 (IDT)

Latest revision as of 21:50, 1 August 2020

נבוזארדן[edit]

האם ידוע למי מ'חכמי אוצר הספרים' מה עלה בגורלו של נבוזארדן אחרי שהתגייר?
מי הבי"ד שהסכים לגיירו?
היכן דר?
האם היתה בת ישראל שהסכימה להנשא לו? ואם העמיד בנים בכרם ד' צבקות? איתמר (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה

נירון קיסר כנראה לא היה הרבה יותר עדין וגם עליו נכתב שהתגייר ומבניו יצא רבי מאיר (גיטין נו.). תורה לשמה (שיחה) 02:32, 31 ביולי 2020 (IDT)
מעניין לציין שבירושלמי (תענית פ"ד ה"ה) מובא המעשה עם נבוזארדן אך לא מוזכר כלל שהתגייר. תורה לשמה (שיחה) 02:41, 31 ביולי 2020 (IDT)
מצורף בזה מאמר על נבוזראדן המחדד את החידוש והעוצמה בגיורו. איתמר (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה

:::איתמר, הסתקרנתי. יעקב שלם (שיחה) 21:33, 1 באוגוסט 2020 (IDT)

העבירו את הדף למקום אחר (עכשיו הקישור מתוקן) ומכאן תגובתי הקודמת. דברים יפים מאד, תודה רבה. יעקב שלם (שיחה) 21:49, 1 באוגוסט 2020 (IDT)