אוצר:בית המדרש/מועדים

בדף זה ירוכזו כל הדיונים הנוגעים למועדים באופן כללי, דיונים הנוגעים למועד ספציפי יש לפתוח בדף המתאים.נא, נסחו היטב את השאלה ותנו לה כותרת משמעותית (לא "שאלה" או "צריך עזרה").