אוצר:בית המדרש/הלכה

בדף זה ירוכזו כל דיוני העורכים בענייני הלכה, נא לבחור בנושא הספציפי מתוך הרשימה הבאה. אם הנושא אינו קיים תוכלו ליצור אותו או להעלות את הנדון בדף הכללי.

נא, נסחו היטב את השאלה ותנו לה כותרת משמעותית (לא "שאלה" או "צריך עזרה").