אבי הנחל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
אב"י הנח"ל
אשר טפחתי ורביתי. מראשי'ת כזאת הודעתי. קצת רשימות וחידושים על אגדת בראשית הנה נא ערכתי. ראו קראתי. לש'ם שב'ו כזאת ידעתי. דר"ת אב"י אגדת בראשית ויו"ד יתירה עם תיבת הנח"ל המוציא במספר להחיי"ם למען שיתי. ותוכו רצוף נמי אב"י ר"ת אני בן יעקב הנח"ל כחושבן הח"פ אנכי דיקרא בהם שמי ושם אבותי כי באלה חפצתי. לך ה' תוחלתי. אלהים יראני להוציא לאור כל חלקי תורתי דהנה נא זקנתי, לתשועתך ה' קויתי. ובנה ביתך כבתחילה אמר ה' זאת מנוחתי.
פי המדבר. קטן המחבר. לחטו"ל
הצעיר
חיים פאלאג'י
ס"ט
נדפס

פה אזמיר יע"א

תמ"א המלך שולטן עבדול חמיד יר"ה ותמ"א

בדפוס של כה"ר חיים אברהם די שיגורה נר"ו

אתן שנת ובריותיו ברחמים

תוכן עניינים